Gjenfangstsystem og tareskjul ivaretar rensefiskens velferd

Rensefisk spiser lus av oppdrettsfisken og bidrar til å redusere lusenivået i merden, samtidig som bruken av medikamentelle avlusingsmetoder reduseres. De vanligste artene som brukes til lusebekjempelse er viltfanget og oppdrettet leppefisker og rognkjeks.

Betydelig effekt på innsatsen

For å gjenskape et mest mulig naturlig miljø, benyttes tareskjul og tilgang til tilleggsfór i merdene. Skjulene gir skygge, skjul og hvilested, og har en betydelig effekt på innsatsen til rensefisken. De fungerer også som en rensestasjon, et sted oppdrettsfisken oppsøker for å bli avluset.

Rensefiskens effektivitet kan reduseres som følge av stress, mistrivsel eller sykdom. Rensefisken trives best med store fyldige skjul med nok overflateareal. Dette vil bidra til god fiskevelferd og ivaretatt beiteeffektivitet.

Rensefiskens HMS i merdene

TESS tareskjul har god kvalitet og leveres i PVC eller PP (Polypropylen). De holdes flytende med flere blåser og balanserer derfor godt i sjøen. Skjulene må holdes rene for begroing, og de kan vaskes rene ved lav temperatur. Det finnes ingen stålringer eller andre skarpe gjenstander som kan gjøre skade på not eller utstyr. TESS tareskjul festes på en linje og henger ned i merdene, og strengene kan byttes ut enkeltvis. For fisken gir dette et godt miljø og et nødvendig sted å skjule eller hvile seg.

Gjenfangstsystemene er designet for effektiv og skånsom gjenfangst.

TESS gjenfangstsystem for rensefisk

Gjenfangstsystem levert av TESS er designet for effektiv og skånsom gjenfangst av rensefisk. Det vil gi bedre lønnsomhet og bærekraftig bruk av rensefisken. Gjenfangstsystemene er godt funksjonelle og grundig testet.

xhatch®- nytt patent for klekking

Biosikkerhet

Det finnes flere løsninger for klekking av laks, men ingen av løsningene er optimale. Tradisjonelle klekkeløsninger er produsert i flere deler. Dette gir stor risiko for at deler løsner under produksjon. Rogn og yngel er mottakelig og utsatt for en rekke patogen. Flere monterte deler i klekkekasse og dårlig rengjøring mellom rogninnlegg, kan føre til introduksjon og mulig spredning av smitte. Tap av yngel på grunn av løse deler og smitte vil bety store økonomiske konsekvenser for settefiskanlegg.

Med bruk av xhatch® vil risikoen for at deler løsner fjernes for alltid. Rene overflater i hele xhatch® klekkekasse gjør rengjøring og desinfisering lettere og hindrer spredning av smitte mellom rogninnlegg.

Høy yngelkapasitet

Perforerte hull i bunn for god vanngjennomstrømming og støttepinner med forskjellig høyde sikrer høy yngelkapasitet i xhatch®. Plommesekkyngelen unngår stress, oppnår stabile forhold og de beste vilkår for vekst frem til startforing.

Sval Aqua, etablert i 2018 og patenteier, skal stå for utvikling og produksjon av systemløsninger tilknyttet produktet xhatch®. FishTech vil stå for salg og markedsføring i alle markeder. FishTech har 30 års erfaring fra levering av teknisk utsyr til settefisknæringen. Kontorlokale og lager med cirka 2500 lagerførte artikler er lokalisert i Vestby utenfor Oslo.

Innovasjon gir nye ordrer

Til nå har et fiskefartøy vært et fiskefartøy, og et fraktefartøy et fraktefartøy. Med unntak av store pelagiske fartøy, rigget for både ringnot og pelagisk trål, har det vært begrenset redskapsfleksibilitet hos andre større fartøy. Men i senere tid har konvensjonelle fartøy, det vil si garn- og linebåter, fått mulighet til å fiske med flere redskapstyper.

Kombinerer autoline og snurrevad

Ved årsskiftet seilte fiskefartøyet Atlantic fra det tyrkiske verftet Tersan. Fartøyet er primært et 64 meter langt autolinefartøy som også er rigget for snurrevad. Det er verdens første autolinefartøy som kan kombinere disse to redskapene. Det er bygget i Tyrkia, men norske leverandører har hatt store leveranser.

Et annet og interessant skip er 67 meter lange Cape Arkona som bygges ved Båtbygg AS i Måløy for Austral Fisheries Ltd i Australia. Det rigges for line, trål og teiner. I Norge er det neppe mulighet for å bygge et slikt multirigget skip med nåværende regelverk.

Slik blir det nye innovative fartøydesignet Aquasjark seende ut ifølge NSK Ship Design som har tegnet fartøyet.

Kombinert fiske- og fraktefartøy

Åkenes Kystfiske i Gratangen i Troms har bestilt et kombinert fiske- og fraktefartøy ved Grovfjord Båtbyggeri. Skipsdesignet har fått navnet Aquasjark. Dette er et eksempel på nytenkning som kan øke antall driftsdøgn for et fiskefartøy. På grunn av den innovative tanken bak driften har Innovasjon Norge gitt tilskudd knyttet til utvikling av fartøyet på 24 prosent av dokumenterte kostnader inntil 600.000 kroner.

Innovasjon Norge har også innvilget to lån på henholdsvis åtte millioner kroner og 3,5 millioner kroner til det innovative båtprosjektet. I tillegg har Troms Fylkeskommune gjennom Fiskeflåtefondet gitt en million i lån. Kontraktsprisen for fartøyet er 12,7 millioner kroner. Det nyutviklede fartøykonseptet er tegnet av NSK Ship Design i Harstad, og overlevering av nybygget er planlagt nå i februar.

Fartøyet har John Einar Engen fra Sommarøy, Odd Lundberg-rederiet og Åkenes Kystfiske som eiere. Det skal fiske torsk og blåkveite med garn tre måneder av året. De resterende ni månedene vil fartøyet bli leid ut til Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks. Dette gjør at fartøyet kan tilby mannskapet fast arbeid hele året.

 Follawork 35 Electric er en helelektrisk arbeidsbåt fra Folla Maritime. To av disse ble bestilt av Nova Sea i midten av januar i år. ILLUSTRASJON FOLLA MARITIME.

Vanskelig å finne mannskap

For mange fiskefartøy, spesielt litt mindre eldre trålere, er det vanskelig å skaffe mannskap. Mange trålere må hente mannskap fra Øst-Europa, Danmark eller Storbritannia for holde skipet i drift. Hardt arbeid i perioder av året frister ikke ungdom. Derfor er ideen med å bygge fartøy som kombinerer fiske andre oppgaver, fornuftig.

Fiskefartøy kan kombineres som brønnbåter for frakt av rensefisk, fiskeavfall, sleping av merder, transport av utstyr til og fra anlegg. Noen er så bra utstyrt med kraner at de kan brukes som hjelpefartøyer ved mindre konstruksjonsoppgaver over og under vann. De kan også raskt rigges med nødvendig utstyr for dykkerarbeid og ROV-tjenester.

Det er mange som har strittet i mot når slik nytenking har kommet på banen. Og norske forskrifter, som for eksempel krav til kvadratmeter gulvflate i lugarer, har lagt begrensninger på å ta nye fiskefartøy i bruk som fraktefartøy. Et fiskefartøy kan i henhold til regelverket ha mindre golvflate i en lugar enn et fraktefartøy. Mer fleksible fartøy gir økt lønnsomhet. Det kan igjen, og spesielt hvis myndighetene legger til rette for dette, gi økt fornying i flåten. Det vil igjen gi mindre klimautslipp.

Flere ordrer på el-båter

Det bygges nå flere elektriske og hybride servicefartøy til oppdrettsnæringen. Riksveiferjene er i ferd med å bli skiftet ut med elektriske ferjer. Oslo havn har bestilt to elektriske arbeidsbåter på henholdsvis 12 og 20 meter. Førsnevnte på 12 meter har en prislapp på 60 millioner og bygges ved Grovfjord Mek. Verksted. Den største bygges ved Hellesøy Verft i Hardanger. I midten av januar i år bestilte oppdrettsselskapet Nova Sea to elektriske arbeidsbåter fra Folla Maritime Service.

Heimli Skipsdesign har sammen med Fitjar Mekaniske Verksted markert seg som ledende på avanserte prosessbåter til oppdrettsnæringen.

Nytenkning på mange områder

Ved Grovfjord Mek. Verksted bygges også et servicefartøy til vindmølleparker. Det 34 meter store fartøyet er hybrid med diesel og batteripakke. Brødrene Aa bygger en elektrisk passasjerkatamaran med kapasitet på 297 passasjer. I tillegg finnes det mange andre større fartøyer med LNG og andre innovative løsninger.

Ett annet eksempel på innovasjon er Heimli Design som sammen Fitjar Mek. Verksted har blitt ledende på mellomstore, svært avanserte og nytenkende prosessbåter til oppdrettsnæringen.

Med svært lite å gjøre for olje- og gassindustrien, har mange norske skipsverft vært svært flinke til å dreie fokus mot nye oppgaver. Det setter også preg på mange av fartøyene som nå bygges for fiskeri- og oppdrett. Mens store cruiseskip og ekspedisjonsfartøy bygges ved et fåtall verft, gir oppdrett og fiskeri oppdrag til verft fra sør til nord.

 

Neste generasjon belysning klar for maritim sektor

Det er første gang denne ledende leverandøren av marinebelysning tilbyr en komplett pakke maritim utendørsbelysning. To av produktene har vært i R. Stahl Tranberg sitt sortiment tidligere, mens flomlys og dekkslys er helt nytt. Når det gjelder søkelysene har selskapet utviklet helt nytt design, inspirert av Apples iPad. Med det nye designet er det nå mulig for brukeren om bord i et skip å fokusere lyset på et avlangt område ved behov, noe som stemmer bedre med det øynene ser.

Det nye søkelyset er utviklet og produsert i Norge, og produktet har fått stor oppmerksomhet etter at det ble lansert på Nor- Shipping i fjor. Søkelysene på skip har hatt samme utseende siden første verdenskrig, så det var på tide at noe turte å tenke nytt. Og R. Stahl Tranberg har fått skryt både fra konkurrenter og andre for at de har hatt mot til å tenke annerledes.

Både søkelysene og de andre produktene i BlueLine serien er basert på LED-teknologi, og det er første gang denne brukes i selskapets søkelys. Tidligere har R. Stahl Tranberg ment at denne teknologien ikke var god nok for å bruke i søkelys. Men nå tilfredsstiller den kravene som settes til denne type lys. For å utnytte lysdiodene best mulig best mulig, og for å få til modulært design, er den rektangulære formen valg i stedet for den tradisjonelle runde formen i et søkelys. En annen stor fordel med bruk av LED er at energiforbruket og overflatetemperaturen reduseres.

Den nye BlueLine serien er designet for å kunne tilby marine operatører kvalitet i verdensklasse innenfor maritim belysning. Serien tilbyr enkel installasjon og ikke noe vedlikehold, og representerer høyeste standard innen sikkerhet, bærekraft og konnektivet for dagens moderne skipsdesign, inklusiv autonome skip.

Det kan til slutt nevnes at R. Stahl Tranberg ble til etter en fusjon mellom Tranberg og Stahl-Syberg i 2017. All produksjon, testing, utvikling og montering av selskapet produkter skjer i produksjonslokalene i Stavanger. Det gjelder både belysningsproduktene og de tilhørende kontrollsystemene. R. Stahl Tranberg er i en vekstfase, og de hadde rundt 100 ansatte ved utgangen av fjoråret.

VX25 kapslinger og Blue e+ kjøleaggregat i rustfritt stål

Det nye Rittal VX25 skapsystemet er nå også produsert i rustfritt stål. Det oppfyller alle målene for forbedret produktivitet, digital konvertering og enklere installasjon. De horisontale og vertikale rammeseksjonene er identiske, noe som gjør det mulig å bruke standardiserte systemchassis og skinner. Videre kan VX25 bygges ut og tilpasses når som helst, og gir tilgjengelighet fra alle sider, også fra utsiden.

Blue e+ aggregatet leverer komponentvennlig kjøling sammen med en generell energibesparelse på opptil 75 prosent – som et resultat av hastighetsstyrte komponenter og toppmoderne heat pipe teknologi. Med støtte for flere spenninger kan disse fleksible enhetene brukes hvor som helst i verden. Blue e+ aggregatet, som har en kjøleeffekt på mellom 1600 – 5800 W, er tilgjengelig fra lager og kan bestilles på forespørsel.

Det nye sokkelsystemet VX er også tilgjengelig i rustfritt stål. Dette produktet gjør også montering enklere og gir et bredt spekter av muligheter når det gjelder installsjon av komponenter i sokkelen. Rittal AS håper du vil benytte anledningen til å undersøke disse unike løsningene mer detaljert. Du finner mer informasjon om VX25 og de mange fordelene på www.rittal. no/vx25.

Krisen i torskebestanden i sør en utfordring

Rekrutteringen til kysttorsken og torsken i Nordsjøen, samt Skagerak, Kategatt og Østersjøen har sviktet. Havforskere ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen har fastslått at en viktig årsak, kanskje den aller viktigste, er dårlig rekruttering. Torskelarvene finner simpelthen ikke mat og dør av sult.

Det pekes på mange mulige forklaringer. Spørsmålene er flere enn svarene. Uansett betyr det at flåten som fisker torsk eller har torsk som bifangst, må kompensere for reduserte kvoter og restriksjoner på bifangst ved å fiske selektivt etter andre arter. Alternativet er mindre fangst, dårligere inntjening eller rett og slett å avslutte fisket.

Endringer for å gjøre trål eller snurrevad mer selektivt kan skape nye oppdrag til mange notloft og bøterier. FOTO TERJE ENGØ.

Redskapsfleksibilitet

Det er innført regler som gir fiskeflåten økt fleksibilitet med hensyn til hva slags utstyr de kan velge å fiske med. Redskapsfleksibilitet kalles det. Det har for eksempel blitt enklere å skifte til snurrevad. Dette er også gjort gjeldende for linebåter. Fartøyet Atlantic, som ble levert fra det tyrkiske verftet Tersan i Tyrkia, er bygget for å kunne veksle mellom autoline og snurrevad.

Snurrevad er nødvendigvis ikke mer selektiv på art enn line. Men i fiske etter sei er dette sannsynligvis mer klimavennlig og effektivt enn autoline. Garn er også et relativt selektivt fiske, spesielt i fisket etter større fisk. Fisker en etter sei eller breiflabb er det normalt liten innblanding av torsk, og i torskefiske med garn liten innblanding av annen fisk.

Skånsom utsortering

Snurrevad brukes også til å fiske torsk for levende lagring. Det burde med andre ord, med tanke på utsett av levende bifangst, være mulig å utvikle utstyr for effektiv og skånsom utsortering av torsk og annen uønsket bifangst i snurrevadfangster.

Det vil blant annet kanskje innebære mindre hal, og en periode med akklimatisering av fangsten før sortering, for å unngå at utsatt bifangst blir liggende å flyte i overflaten og derved ble et bytte for sjøfugl.

Garn er veldig selektivt når det gjelder stor fisk. Men andre redskaper som snurrevad kan gi mulighet for utsett av uønsket bifangst. ILLUSTRASJONSFOTO FISKERFAGSKOLEN I AUSTEVOLL.

Oppdrag til bøterier og notloft

I en del av snurrevadfiskeriene er det innført regler om kvadratmaskepåbud i fiskeposene. Hensikten er å slippe ut mer småfisk. Til nå har det, i fiske etter stor fisk, vært større selektivitet i både line- og garnfiske. Men økt bruk av kvadratmasker kan forbedre selektiviteten i snurrevad. Nye regler som dekker alle snurrevadfiskerier, vil gi oppdrag til bøterier og notloft.

Selv om havforskere og myndigheter står for utprøving og godkjenning av ny redskapsteknologi, er det leverandørindustrien som skal produsere disse, enten de kommersialiserer utstyr utviklet av forskere, eller utvikler redskaper selv.

Flatfisk er en ressurs norske fiskere i liten grunn beskatter. Selektivt fiske etter flatfisk kan gi inntekter som kan kompensere for deler av fallet i inntekter fra torsk. FOTO TERJE ENGØ.

Mange tiltak har ikke reddet torsken

Mye er gjort for å utvikle mer selektive redskaper. Men tiltak som forbud mot utkast, sorteringsrister i trålfisket etter kreps og reker, minstestørrelse, regulering av maskestørrelser og strenge regler for bifangst, har ikke klart å stoppe bestanden av Nordsjøtorsk fra regelrett kollaps.

Det er sjelden fiskeriene ikke får skylden for nedgang i fiskestammer. Men nå er det mye som tyder på at klimaendringer er en viktigere årsak enn både kommersielt fiske og fritidsfiske, til at en rekke fiskerier svikter. For å redde stumpene til fiskerier som rammes av klimaendringer, vil likevel et redusert fiskepress og utvikling av selektive fangstmetoder være viktig.

Bifangst er nødvendig for lønnsomheten i mange fiskerier. Men bifangst kan også skape problemer og medføre både stengte felt og fiskerier. FOTO TERJE ENGØ.

Bedre artsbestemmelse

Utfordringen går også til elektronikkprodusentene. Bedre artsbestemmelse ved hjelp av ekkolodd/sonar og ved identifisering av fangst når den kommer i en trålpose, kan bidra til redusert bifangst av torsk. Det er ikke noe å tjene på fisk om verdi blir inndratt eller om en tråler lengre enn nødvendig på fisk som ikke skal fiskes. Det er mer lønnsomt å skifte til annet felt tidlig.

Det er en del fiskere som har valgt å satse på teinefiske etter kreps og reker. Det er fiske som gir fantastisk kvalitet på fangsten. Men det er et fiske som også krever et svært betalingsvillig marked. Det vil derfor neppe bli et alternativ til reke- og krepsetrål med det første.

Når kysttorsken er truet, vil det måtte utvikles fangstteknologi som fjerner bifangst i et forsøk på å redde torsken. Hvis ikke vil mange fiskefartøy miste store deler av inntektsgrunnlaget. FOTO TERJE ENGØ.

Fiske med ruser

Ruser for bruk på dypt vann er en annen redskap som kan gi lav bifangst og mulighet for å sette ut bifangst ved skånsom haling av redskapen. Men det er mange hindre i form av effektiv setting av store ruser. De vil ikke gi fangstrater som gjør redskapen like effektiv som trål. Vel, med mindre noen kloke hoder i blant utstyrsleverandørene eller fiskere kommer opp med en god ide.

Spjeldventiler til havbruksnæringen

BAGGES AS har levert Stafsjö skyvespjeldventiler og EBRO dreiespjeldventiler i over 30 år til fiskeri- og havbruksnæringen, herunder ringnotbåter, brønnbåter, avlusningsfartøyer og slakterier og andre landbaserte anlegg. Vi har fått lov til å være med på den veksten som markedet har opplevd, og har levert stabile og robuste løsninger som næringen krever. Ventilene fra de anerkjente produsentene Stafsjö og EBRO Armaturen bidrar til høy driftssikkerhet og oppetid, i tillegg til skånsom behandling av fisken.

Stafsjö skyvespjeldventiler er de mest kritiske ventilene med tanke på at levende fisk, og spesielt laks, ikke blir skadet når den transporteres fra merden og om bord i båten. Skadet fisk er tap av penger, og derfor må ventilene være av en slik utførelse at skader minimeres så mye som mulig. Etter mange år i bransjen er vår løsning vel utprøvd, og vi ser at våre kunder er svært fornøyde med resultatet. Automatisering og styring av ventilene tilpasses kundens behov.

BAGGES AS kunne i 2019 feire 125-års jubileum, og kan vise til lang erfaring og høy kom-petanse på ventiler. Bedriften har et godt innarbeidet kvalitetssystem i henhold til ISO 9001, og de ble i 2019 også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

– Vi satser på høy kvalitet på både det utstyret vi selger og arbeidet som gjøres. Leveranser i rett tid og i henhold til kundenes krav er et viktig mål for oss, sier salgssjef Stian Hagen. Han legger til at BAGGES AS har levert ventiler, pakninger og plast til havbruksnæringen i lang tid, i tett samarbeid med solide produsenter hvor vi sammen har kommet opp med innovative løsninger som gagner kundene.

Tildelt storkontrakt med Eidsvaag Rederi

-Dette er en betydelig kontrakt for Aukra Maritime, sier en fornøyd Per Arne Rindarøy, administrerende direktør i Aukra Maritime.

Eidsvaag Rederi frakter fiskefôr fra Skretting og Ewos fabrikker til oppdrettsanlegg langs norskekysten. Fiskefôret vil bli fraktet i sekker og bulk, og kranene fra Aukra Maritime skal blant annet håndtere de store sekkene med fôr.

Kontrakten inkluderer fire kraner, to sideluker og en dekksluke for levering i mai 2020. To av kranene er storkapasitetskraner med store løft, mens de to siste er dekkskraner, begge med netto løftekapasitet på 100 tonn.

Forsyningsskipet «World Opal», tidligere eid av World Wide Supply, ble kjøpt av fôrtransportøren Eidsvaag. Skipet får nå nytt navn, «Eidsvaag Opal», og blir omgjort til et fiskefôrtransportfartøy.

«World Opal» får nå nytt navn, «Eidsvaag Opal», og blir omgjort til et fiskefôrtransportfartøy.

Leverer typegodkjente fremdriftsløsninger

Det er en forutsetning med lang erfaring og «know how» når man skal utvikle komplette hybrid drivlinjer for marinebransjen, spesielt når man skal sette sammen det beste fra to helt ulike driftsformer som diesel drift og elektrisk drift er. I flere tiår har Transfluid fabrikken produsert et bredt spekter av kraftoverføringsutstyr, elektriske motorer og generatorer. Gjennom sitt arbeid med å utvikle et komplett hybrid konsept har Transfluid brukt sine erfaringer fra tusenvis av industrielle og marine applikasjoner de har allerede levert.

Målsetningen var å bruke så mye av den eksisterende teknologien de allerede hadde i produksjon for gjenbruk i fremtidens hybridteknologi. På denne måten kan prisene holdes nede og kvaliteten oppe, som igjen muliggjør et fornuftig grønt skifte hos de enkelte operatørene.

-Ved å dedikere betydelige ressurser i forskning på utvikling av en komplett hybrid produktserie, er Transfluid nå i stand til å tilby typegodkjente hybridløsninger til de aller fleste installasjoner. Dette gir også god teknisk støtte til de båtprodusenter som implementerer disse produktene. Ikke bare er økologisk bærekraft en av fordelene med hybridløsninger, men løsningen gir også store drivstoffbesparelser, sier Ugo Pavesi, eier og Daglig Leder for Transfluid SpA.

Ved ettermontering av en hybridløsning i allerede eksisterende fartøy kan redere spare mye penger gjennom lavere drivstoffkostnader. Transfluid hybridsystem inkluderer mekanikk, elektriske motorer, typegodkjente batterier med integrert BMS og komplett kontrollsystem, som er utviklet i sin helhet hos Transfluid. Nærmere en plug & play-løsning kommer man ikke, samtidig som man har sikkerheten at alt er testet og levert av en og samme produsent. En slik kombinasjon er Transfluid alene om i markedet i dag.

Transfluid i Norge blir representert av KGK NORGE AS i Oslo.

Rubb tilbyr kundene unike og kostnadseffektive løsninger

Rubb AS sine haller finnes over alt i verden, innen transport- og logistikk, utenfor tunnelåpninger, i fiskeindustrien, på marinaer og havner, i oljebransjen og som Idrettshaller. Selskapet produserer fagmessig designede haller av høyeste kvalitet, og alle deres haller møter gjeldende byggeforskrifter og bygningsstandarder.

Thermohaller er dukhaller som holder kulden ute og varmen inne, eller omvendt dersom behovet tilsier det. Mange kunder ønsker haller til håndtering av kjøle- og frysegods. Disse hallene kan leveres med modulære kjøle og fryseinstallasjoner, slik at hallen kan flyttes ved behov. Dette viser Rubb hallenes fleksibilitet. Slike haller blir mer og mer populære og Rubb Group opplever en stadig økende etterspørsel etter slike haller med topp kvalitet.

Rubb AS produserer dukhaller som er sterke, varige, fleksible, flyttbare og enkle å vedlikeholde. Uavhengig om du trenger en midlertidig eller permanent, fleksibel hall, har selskapets haller et stort bruksområde, og de er en kostnadseffektiv investering. I tillegg til standard konstruksjoner, kan Rubb designe og skreddersy løsninger for å møte spesielle krav, tilpasset kundenes behov.

-Vi jobber tett med våre kunder gjennom hele prosessen, fra design og materialvalg, til konstruksjon, grunnarbeid på byggeplassen og oppsett av hallen. Vi følger våre prosjekter til kunden er fornøyd. En Thermohall eller dukhall fra Rubb, også kalt en Rubbhall, har blitt et begrep for kvalitet i vår bransje.

-Vi er til for kundene våre, og setter alltid kunden og deres ønsker først. Det jobbes kontinuerlig med produktutvikling og nye innovative løsninger, tilpasset mer ekstremvær og strengere forskrifter for alle typer bygg. Vår suksess bekreftes av over 40 år med høykvalitetsleveranser verden over, sier daglig leder Erik Storhaug.