annonser

 

– Vi gjør det enkelt for deg å treffe kunden

PiscusNytt har 3 utgaver i året, og distribueres til fiskeri- og oppdrettsnæringen

Gratis distribusjon på fiskerimesser og konferanser

Hele fiskerinæringen og deres leverandører, får tilsendt PiscusNytt digitalt via vår bransjeportal www.piscus.no

Alle disse får muligheten til å bestille opp ønsket antall

eksemplarer som de får fritt tilsendt.

 

TRENGER DERE HJELP TIL INNHOLDSPRODUKSJON?

Vi kan bistå på ideer til tekst og produksjon, samt digitalisering

PiscusNytt markedsfører leverandører i fiskeri- og oppdrettsnæringen og er en målrettet kanal mot innkjøpere.

 

UTGIVELSEPLAN PISCUSNYTT 2022:

UTGAVE 1: MARS 2022

MESSE DISTRIBUSJON: LOFOTFISHING 2022 1.-3. april

MESSE DISTRIBUSJON: HAVEXPO 2022 10.-12. mai

UTGAVE 2: JUNI 2022 Annonsefrist: 02.06.2022

MESSE DISTRIBUSJON PÅ NOR-FISHING 2022 23. – 26. august 2022

UTGAVE 3: OKTOBER 2022 Annonsefrist 07.10.2022

 

For annonser ta kontakt med:

Lise Grini Klingen

Tlf: +47 934 61 880

E-post: kontakt@norwegiandigital.no

 

 

MEDIEPLAN 2024