1017 Views

Inngår stor prosjektavtale for Hima Seafood-prosjektet

Hima Seafood er i ferd med å etablere et av verdens største oppdrettsanlegg for ørret – i innlandet. Miljøvennlig RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System) skal sørge for rensing og gjenbruk av grunnvannet, slik at driften er bærekraftig. RAS-anlegget vil resirkulere 99,3 % av vannet som benyttes.

Mars 31, 2023
Skrevet av:

Forfatter

Dette er det første store landbaserte oppdrettsanlegget i innlandet, og det vil et av bli verdens største matfiskanlegg for ørret. Anlegget, som skal ligge i den lille Telemarksbyen Rjukan, skal benytte grunnvann i produksjonen, og tas i bruk allerede i oktober 2023. Fullt utbygd blir anlegget 27.000 kvadratmeter stort, og skal produsere 8.000 tonn regnbueørret årlig.

PE-rør og elektromuffer fra Brødrene Dahl

Anders Kallerud, divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl AS, forteller at de har fått oppdraget med å levere alt av PE-rør og elektromuffer til hele prosessanlegget, både over og under bakken.

– Dette er et stort og omfattende prosjekt – det største noen sinne for Rjukan. Det betyr veldig mye for byen, da det vil tilføre mange arbeidsplasser i mange år fremover, både under byggeperioden og for den fremtidige driften, sier han.

Simona Stadpipe er oppdragsgiver for Brødrene Dahl

Grunnarbeidene startet i 2021. I juli 2022 lyktes byggherren i å få på plass finansiering på 2,5 milliarder kroner, slik at byggingen kunne starte 1. august. Prosjektet er forventet ferdig utbygd i 2025.

Prosessanlegget bygges av Simona Stadpipe, som skal håndtere alt som har med vann og flytting av vann over og under bakkenivå. Simona Stadpipe er underentreprenør til Eyvi, som er en av hovedentreprenørene og har overoppsyn med prosjektet – sammen med TotalBetong på bygg og anlegg.

Utfordrende logistikk

– Et prosjekt som dette krever mye materialer. Vi snakker om store kvanta med PE-rør og elektromuffer som skal leveres. Det er alltid en utfordring med logistikk når det er store mengder materiell som skal leveres til et prosjekt, både for produsent og mottaker. Produsenten kan ikke produsere alt og legge så store mengder på sitt lager, og mottaker har ikke plass til å oppbevare det på byggeplassen før de faktisk har bruk for det. Derfor har vi kommet frem til en løsning der det er stipulert et totalt volum for hele prosjektperioden, og et grovt estimat for behovene for de neste månedene, slik at leverandøren kan planlegge sin produksjon, forteller Anders Kallerud, som fortsetter.

-Vi har løpende kontakt med kunden Simona Stadpipe, som kommer med avrop, og får inntil to ganger per uke levert akkurat det de trenger av 12 meter lange PE-rør for den kommende perioden, direkte til byggeplassen. Prosjektet trenger en mengde slike 12 meter rør, som produsenten altså sørger for å levere direkte til anlegget. Dette er en unik løsning, og en vinn-vinn-situasjon for alle parter, forteller han videre.

Unik logistikkløsning

Brødrene Dahl har opprettet et dedikert prosjektlager for elektromuffer på sentrallageret på Langhus rett utenfor Oslo for Simona Stadpipes Hima-prosjekt. Thomas Bjerkseter, produktsjef på Langhus, holder i logistikken for prosjektet.

– Produktlageret fylles med stipulert behov for det neste halve året, så Simona Stadpipe får daglige leveranser til byggeplassen på en av Brødrene Dahls faste distribusjonsruter. Muffer og annet materiell (enn 12 meter lange PE-rør) som Simona Stadpipe bestiller innen arbeidstids slutt, leveres på anleggsplassen fra Brødrene Dahls sentrallager bare noen timer senere – mellom kl. 03 og 05 påfølgende virkedag, forteller han.

Avgjørende for valg av samarbeid med Brødrene Dahl

Administrerende direktør for Simona Stadpipe, Nils-Per Sjåstad, er fornøyd med samarbeidet med Brødrene Dahl.

– Det var avgjørende for oss med den gode logistikken som BD tilbyr – jeg er imponert over deres bidrag til tilrettelegging av effektiv logistikk, i tillegg til en meget konkurransedyktig pris, avslutter han.

Følg oss på sosiale medier