1523 Views

JUMO lanserer den nye ultrasonic flowmåleren fra serien FlowTrans US

Flowmåleren flowTRANS US fra JUMO er en kompakt og fleksibel flowmåler egnet innen for de fleste bransjer og industrier.

August 17, 2022
Skrevet av:

Forfatter

JUMO flowTRANS US gir nøyaktige målinger i konduktive og ikke konduktive medier. Ultrasonicteknologien gjør enheten vedlikeholdsfri, samt kommuniserer den via IOLink eller Bluetooth.

Ultralyd flowmåler måler hastigheten til et flytende medium ved hjelp av akustiske bølger. Denne målingsmetoden gir en rekke fordeler. For eksempel er den stort sett uavhengig av mediets egenskaper, som for eksempel elektrisk ledningsevne, tetthet, temperatur og viskositet. Dessuten reduserer fraværet av bevegelige mekaniske deler behovet for vedlikehold. For ultrasonisk flowmåling med måling av ulikhet i transit- JUMO lanserer den nye ultrasonic flowmåleren fra serien FlowTrans US tid, må imidlertid mediet være så homogent som mulig og kun ha et lavt innhold av faste stoffer og gasser.

Enhetene kan brukes spesielt innen vann- og avløpsteknologi (for eksempel moderat forurenset avløpsvann og drikke-, prosess- og industrivann), til dosering av kjemikalier, innen varme-, klimaanlegg og ventilasjonsteknologi (som for eksempel kjølevannskretser og kjøletårnteknologi), i galvaniserte anlegg og også i pumpekonstruksjon.

JUMO er et stort internasjonalt selskap med 70 år lange tradisjoner og mer enn 2.400 ansatte. De er representert i 60 land og har 30 datterselskaper spredt rundt i verden. JUMO er regnet for å være en skjult mester og spesialist. De er et andre og tredjegenerasjon tysk familieselskap som er verdensledende på industrielle temperaturgivere. Som et høyteknologisk selskap utmerker JUMO seg med en spesielt høy grad av innovasjon og et bredt produktspekter.

Følg oss på sosiale medier