1707 Views

Kan identifisere fiskearter

Tre prosjekter, Catch Monitor, Catch Scanner og Catch Snap, bruker kamerateknologi og maskinlæring for å kunne identifisere ulike fiskearter. Catch Skanner og Catch Monitor er teknologi som i første rekke vil bli brukt industrielt.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Terje Engø

Kanskje vil denne teknologien gjøre at et fartøy kan ta om bord fangst, og så la et kamera skanne fisken på et samlebånd. En datamaskin vil gjenkjenne fisken på bildene fra skanneren, og ut fra et tredimensjonalt bilde kunne bestemme både art og vekt, sannsynligvis med større nøyaktighet enn hva fiskerne klarer i dag.

I Skottland har svært mange fiskefartøy kameraer om bord. Disse overvåker all fangsten som blir tatt om bord. Det er allerede nå langt på vei mulig for myndighetene å artsbestemme og fastslå fiskenes størrelse.

Melbu Systems er industriell partner

I Norge er Melbu Systems med som industriell partner i Catch Scanner. De bruker en laserskanner. Den gir et enda mer nøyaktig bilde av fisk som passerer på et samlebånd, enn et kamera.

Selve teknologien med å bruke en laserskanner er ikke ny. Innen fiskeforedling brukes laserskanning av for eksempel fiskefileter. Informasjonen fra skanneren, behandles av en datamaskin, som igjen styrer en vannstråle eller kniv som kutter porsjonsstykker med svært nøyaktig vekt. Det nye er at bildet ikke blir brukt til å beregne hvor brede filetstykker skal være, men gjenkjenner karakteristika fra bildene som gjør det mulig til å artsbestemme fisken.

Catch Snap vil kunne brukes som en applikasjon på mobiltelefon. Ved å ta et vanlig todimensjonalt bilde av en fisk vil denne artsbestemmes av appen. Allerede i fjor hadde teknologien 97 til 100 prosent gjenkjennelse av et stort antall arter.

Følg oss på sosiale medier