989 Views

Kommer tettere på kundene i Midt- og Nord-Norge

Transportbåndprodusenten Habasit vokser i Norge, med stadig flere kunder i mange bransjer. I tillegg til produksjonsanlegget i Kleppestø utenfor Bergen, har selskapet nå etablert seg på Fossegrenda i Trondheim. Det betyr tettere kontakt med, og enda bedre service til kundene i Midt- og Nord-Norge.

Mars 17, 2023
Skrevet av:

Forfatter

Produksjon på stedet

Habasits nye anlegg innebærer at ulike typer transportbånd og drivreimer nå kan produseres i Trondheim, med rask levering til det lokale markedet. Det vil også være rikelig med materialer på lager, for ytterligere å sikre god service og materialtilgjengelighet.

Utenom produksjonspersonell er det også to tekniske selgere, Jack Berger og Torstein Reitan, på Fossegrenda i Trondheim. Dette for bedre å kunne bistå med råd og veiledning for lokale kunder. Servicepersonalet kan også skifte bånd på plass i kundenes lokaler når behovet oppstår.

Viktigheten av riktige bånd

Uønsket produksjonstopp er alltid uvelkommen og kostbart, og må løses raskt. Samtidig er det avgjørende å ha riktige bånd – av riktig materiale – for tiltenkt bruk. Mange transportbånd er dessverre ikke tilstrekkelig godt tilpasset applikasjonene og produksjonsmiljøene de brukes i, noe som fører til høy slitasje og fare for produksjonsforstyrrelser. Dette gjelder de fleste bransjer: fra lager og pakkehåndtering til matproduksjon og fiskerinæringen.

Jack Berger har lenge jobbet med Habasits kunder i blant annet Trøndelag og Nord-Norge. Han ser på Habasits etablering i Trondheim som en mulighet til å komme enda tettere på kundene i deres arbeidshverdag, og gjøre den litt enklere.

Følg oss på sosiale medier