2341 Views

Krabbefisker med revolusjonerende krabbeteine

Krabbeteiner har hatt samme design i over hundre år. En norsk krabbefisker vil gjøre fisket med krabbeteiner både mer effektivt og mindre fysisk hardt. En helt ny teine er under utvikling, og er nå i første utprøving av produksjon.

Mars 24, 2023
Skrevet av:

Terje Engø

Problemet med tradisjonelle teiner er at de normalt bare har to innganger. Når taskekrabber kryper inn, vil de ganske raskt blokkere veien for at flere krabber skal komme inn. I praksis fylles mindre enn tretti prosent av volumet i tradisjonelle teiner.

3 innganger

– Teinen jeg har designet har tre innganger over hverandre i tre nivåer. Det betyr at selv om det er mye krabbe i teinen, kan flere komme inn høyere oppe, sier Jim Harald Sæternes. Han markedsfører teinene som «Vikingteina», og har søknad om patentrettigheter på designet under behandling.

– Jeg har hatt ideen om disse teinene lenge. I fjor bestemte jeg meg for å realisere ideen, og i februar i fjor etablerte jeg selskapet Proffteiner AS, sier Jim Harald til Piscus. Jim har vært fisker i 20 år og fisket etter taskekrabbe i tillegg til leppefisk og torsk.

En skulderskade fikk Jim Harald til å tenke på hvordan man kan effektivisere fisket etter taskekrabbe. Løsningen ble teiner som løftes med bom og tømmes veldig enkelt. Det ble også en teine som fanger mye mer effektivt enn tradisjonelle krabbeteiner.

Testet av flere båter

I løpet av sommeren og høsten i fjor har femten båter langs kysten blitt utstyrt med to vikingteiner hver, for å kunne sammenligne fangstene opp mot tradisjonelle krabbeteiner. I fjor høst fisket han selv i snitt 38,5 kilo per teine. Så endret han lokasjonen på agnet og fikk hele 58 kilo i en fangst!

Med disse teinene vil du, i stedet for å fiske med hundre teiner per dag, klare deg med 30 – 35 teiner. Færre teiner i bruk vil også redusere antall teiner som går tapt. Jim Harald har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som er positive til teinene, som kan bidra til å redusere spøkelsesfiske. For større fartøy vil fangstraten øke kraftig ved bruk av disse teinene. Det betyr at de kan levere fangst oftere og derved øke lønnsomheten.

Teinen har potensial til å revolusjonere fisket etter taskekrabbe og på sikt andre krabbeslag, forteller fisker og oppfinner Jim Sæternes (bildet).

Mindre innsats og bedre inntjening

For en krabbefisker som fisker med hundre «Vikingteina» vil det være nok å tømme en tredjedel av disse hver dag. Ved normalt fiske vil dette, basert på erfaringene med teinene, gi en dagsfangst på 875 kilo. I tillegg kommer redusert forbruk av agn, og kanskje viktigst, – mindre fysisk belastning på kroppen under arbeidet med tømming og egning. Og siden det trengs færre teiner, blir det også færre teiner der nedbrytbar tråd må skiftes.

Krabbeteinene er høyere og har større volum enn tradisjonelle steiner. Men når de er stablet, åpnes en stor hengslet luke i bunnen av hver teine, og de bygger dermed under seks centimeter i høyden når de stables.

Vil etablere produksjon

Jim Harald jobber nå med uttesting av prøveproduksjon i Baltikum. Han vil bestemme seg for hvor han vil produsere teinene om kort tid. Det er allerede fiskere som hver har spurt om han kan levere 200 til 300 teiner. Det har også kommet forespørsler fra utenlandske krabbefiskere.

De siste årene har det blitt eksportert mer og mer taskekrabbe. I fjor ble det eksportert 811 tonn levende og 889 tonn fryst krabbe. Hvis teinene til Jim Harald kan effektivisere fisket som forventet, vil trolig flere større fartøy begynne å fiske etter krabbe. I dag fanges det meste av taskekrabben av fartøyer med lengde 11 meter eller mindre.

Den nye teinen er større og høyere enn tradisjonelle teiner. Det krever en bom til å løfte den om bord. Det sparer fiskeren for mye fysisk belastning.

Følg oss på sosiale medier