637 Views

Leverte betongflåte og kjørebro til Laksefjord AS

I 2019 inngikk Marina Solutions AS kontrakt med Laksefjord AS om levering av betongflåte og kjørebro til Laksefjord AS i Friarfjorden i Finnmark. Størrelsen på flytekaien er 30 x 12 meter. Den er dimensjonert for anløp av brønnbåter med lengde inntil 90 meter.

Januar 10, 2020
Skrevet av:

Forfatter

Betongflåten er drøye 4 meter høy, med dypgang på mellom 2,5-3 meter, avhengig av nyttelast. Den er utstyrt med vanntette kollisjonsskott, kjellerrom og er dimensjonert for fremtidig montering av fôrsiloer. Kjørebroen er 3 m bred x 24 m lang, med total vekt på 10 tonn. Utfordringer med dybdeforhold og store tidevannsforskjeller er ivaretatt. Betongflåten er bygget i tørrdokk på Kyrksæterøra og ble slept til Laksefjord AS i løpet av vinteren.

En unik og skreddersydd leveranse

– Marina Solutions har levert og installert nær 40 større flytende betongkonstruksjoner til havnevesen, fiskeri, kommuner og båtforeninger fordelt utover hele landet. Leveransen til Laksefjord AS er unik og skreddersydd i forhold til kundens nåværende bruk og fremtidsplaner. Flytekaien veier nærmere 850 tonn og har lastekapasitet inkludert siloer på 250 tonn. Komplett forankringsutstyr følger leveransen, sier Torgeir Iversen, daglig leder i Marina Solutions.

Marina Solutions AS er totalleverandør av marinaanlegg, fiskerihavner og betongflåter og har levert flere hundre-talls anlegg i Norge. Selskapet har bygget opp egen sjøentreprise med kranbåter og fast ansatte montører.

Betongflåte og kjørebro til Laksefjord AS i Friarfjorden i Finnmark. FOTO: GAUTE SØRFLATEN

Hovedfordelen med flytende kaier og moloer:

-God utnytting av landnære sjøområder, uten store inngrep i strandsonen.

-Flyttbare elementer gjør det lettere å utvide eller bygge om havneanlegget.

-Mindre ressurskrevende når det gjelder kostnad og tidsbruk.

-Konstant høyde over vann. Utfordringer med flo og fjære elimineres.

Flytekaier i betong er av høy kvalitet, de er stabile, krever lite vedlikehold og har lang levetid. De har dessuten konstant høyde over vann, noe som eliminerer utfordringer med flo og fjære, og gjør det enklere å legge til. Flytekaiene kan leveres med rom under dekk, og skreddersys utfra ønsket flytehøyde og lasten på dekk. Flytekaiene og flytemoloene produseres i tørrdokk, og betongkonstruksjonene er designet for å ha en levetid på over 50 år.

Bilde fra installasjonen i Friarfjorden. FOTO: JVB.

Levetid og vedlikehold

Når det gjelder marinaanlegg fra Marina Solutions er de prosjektert og planlagt med tanke på et absolutt minimum behov for vedlikehold. Flytekaiene og utriggere har lang levetid og krever lav innsats når det gjelder drift- og vedlikehold. Det er få vedlikeholdspunkt på marinanleggene, noe som gir lave vedlikeholdskostnader på lengre sikt.

Selskapets visjon er å være «Fremst på løsninger» og hele tiden å kunne gi den nødvendige tryggheten i forhold til funksjonalitet, sikkerhet og lønnsomhet på kort og lang sikt. Marina Solutions har hele tiden hatt fokus på å være en kvalitetsleverandør, noe som er utrolig viktig med tanke på vårt tøffe klima.

Følg oss på sosiale medier