1029 Views

Ny giv for torskeoppdrett

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Torskeprisene stiger, og har gjort det i lang tid. Torskeprisene FOB Norge ligger nå på 40 til over 50 kroner per kilo. Oppdrettstorsk har den fordelen at den kan hente ut høye priser i perioder hvor det er lav tilførsel av vill torsk på grunn av dårlig vær eller generelt dårlig fiske.

Resultatet er at leverandører til torskeoppdrettere også får mer å gjøre. Det blir ingen matfisk om det ikke er yngel tilgjengelig. Produsenter av yngel og de som driver oppdrett av matfisk trenger utstyr til klekkerier og matfiskanlegg.

Ett eksempel på suksess med torskeyngel er Havlandet i Florø som nå har levert 7. generasjon torskeyngel. Med leveranse av seks millioner yngel til fire ulike kunder har selskapet satt ny rekord.

Selskapet opplyser at de gjennom sin erfaring med landbasert oppdrett av torsk, produserer torskeyngel med høy overlevelse og god kvalitet. Dette er et resultat av kontinuerlig forbedring av yngelprotokoller og genetikk.

– For hver produksjon forbedrer vi overlevelsesgraden, og stadig større overlevelse må være den beste indikasjon på bedre kvalitet og fiskehelse. Vi har heller aldri levert så mange torskeyngel i en batch som i år, forteller daglig leder Halvard Hovland. Selskapet avslutter i år produksjonen i et gammelt anlegg, og fra høsten i år skal produksjon foregå i et anlegg som er under oppføring.

Følg oss på sosiale medier