1189 Views

Nye Trønderhav bestilt

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Nye Trønderhav er bestilt ved det danske verftet Thyborøn Skibs og Motor. Med en prislapp på 120 millioner kroner vil det være det største og dyreste fartøyet som er levert av verftet. Trønderhav får en lengde på 40 meter og bredde på 9,50, og fartøyet vil bli utstyrt med seks RSW-tanker med en total kapasitet på 470 kubikkmeter. Det blir et 70 m2 stort fabrikkdekk, som skal utstyres med fire sløyemaskiner og vasketanker. Om bord vil det også være en ismaskin med kapasitet på ti tonn om dagen.

Ifølge søknaden om anskaffelse av det nybygde fartøyet, sendt til Fiskeridirektoratet, vil hovedmotoren være en 1800 HK ABC. Selv om det meste av skipets utstyr er bestemt allerede ved bestilling, er det ikke nødvendigvis for sent å gi tilbud på utstyr som kan være fordelaktig i forhold til eksisterende planer.

Rederiet har tidligere kjøpt kvoter for å gjøre det nye fartøyet lønnsomt. I år har «Trønderhav» en kvote på 1007 tonn hyse, 462 tonn torsk og 224 tonn sei nord for 62 grader nord. Fartøyet har også kvote på 1434 tonn NVG-sild. I tillegg foreligger det planer om å fiske lysing. Det er Seacon i Måløy som har designet nybygget.

Følg oss på sosiale medier