1033 Views

På veien med helelektrisk kranbil

Brødrene Dahl tar et nytt steg for å bli utslippsfri i 2030 med sin første, helelektriske kranbil. Kranbilen kom på veien i januar og vil blant annet levere varer og utstyr til det nye regjeringskvartalet.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Brødrene Dahl AS

Bærekraftarbeidet i Brødrene Dahl er dypt forankret. Eieren Saint-Gobain har forpliktet hele virksomheten til å være karbonnøytrale innen 2050. Transportvirksomheten til Brødrene Dahl skal være utslippsfri innen 2030. For å lykkes med dette, innfører Brødrene Dahl fortløpende kjøretøy med ny energiteknologi.

– Vi er blant de første i vår bransje med hel-elektrisk kranbil. Innenfor Ring 1 og Ring 2 i Oslo møter vi stadig oftere krav om utslippsfri transport. Brødrene Dahl vil levere på dette. Samtidig er dette en naturlig satsing i forhold til bærekraftmålene våre som skal bidra til FNs mål om blant annet å stoppe klimaendringene innen 2030, sier transportsjef Lars Erik Granerud i Brødrene Dahl.

Klimautfordringer krever løsninger. I utfordringenes natur ligger det at alle løsninger ikke er funnet ennå. Brødrene Dahl griper fatt og vurderer teknologi etterhvert som den kommer. Fra 2016 har utfasing av kjøretøy med Euro 4 og Euro 5-motorer pågått. Målet om å få hele kjøretøyflåten over på Euro 6 Adblue ble nådd i 2020. Adblue er en liten revolusjon for dieselmotoren, som reduserer skadelig utslipp betydelig. Deler av flåten kjører også på biodiesel som har fått en utfordrende, høy pris.

Brødrene Dahl har også tatt en rekke grep når det gjelder produktivitet, som blant annet har økt kraftig med et nytt automasjonsanlegg, som inkluderer en plukk-robot som kommuniserer med «kollegaer» over hele kloden. På Langhus utenfor Oslo har Brødrene Dahl investert betydelig i automatisering av småvarelogistikk for å skape produktivitetsgevin- ster for bransjen og seg selv. Når plukkroboten ikke får tatt tak på varene, hører den med kollegaer i andre land som har fått dreisen på produkter med tilsvarende form.

Deler av det nye automasjonsanlegget, som inkluderer en plukk-robot som kommuniserer med «kollegaer» over hele kloden.

Bygg- og anleggsbransjen må hele tiden videreutvikle seg for å kunne jobbe effektivt og holde kostnadene i sjakk. Vareflyt er helt sentralt i dette. Rørleggere og alle andre innenfor bygg og anlegg har behov for å få riktige varer frem til riktig tid, på en bærekraftig måte og uten unødige kostnader til transport og logistikk. En allerede lav feilplukkrate skal også reduseres med ytterligere 90 prosent for varer fra anlegget.

Brødrene Dahl har ca. 29.000 forskjellige varer på lager. Nesten halvparten av varene vil få plass i de 36.000 grå plastkassene som kontinuerlig er på rundreise i anlegget. Automasjonsløsningen er installert i en eksisterende bygningsmasse hvor Brødrene Dahl har lagt ned flere hundre millioner kroner de siste årene, noe som ikke har gått upåaktet hen. Nysgjerrige kommer langveis fra for å oppleve det som er virksomhetens sentrallager.

Følg oss på sosiale medier