455 Views

Ruseforbud skaper marked for teiner

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Hele 361 fiskefartøy fisker i år leppefisk i lukket gruppe. I tillegg er det et ukjent antall som fisker leppefisk i åpen gruppe. Fra og med i fjor ble det forbudt å bruke ruser i fisket.

Det er gitt dispensasjon for de som med merkeregistrert fiskefartøy har fisket mer enn 3000 leppefisk årlig med ruser, til å bruke ruser frem til og med 2024. Deretter er det slutt. Alle ruser må skiftes ut med teiner.

Leppefiskflåten består av mindre fartøy med begrenset kapasitet til fiskeutstyr. Bare 14 fartøy har lengde over ti meter. Tre av disse er henholdsvis 14,20 meter, 12,23 meter og 11,35 meter. De andre elleve båtene varierer fra 10,05 til 10,99 meters lengde. De er neppe de mest praktiske båtene til bruk på grunt vann.

De fleste leppefiskbåtene har en lengde fra fem meter og opp til åtte meter. Under fire meter er det bare en håndfull båter i lukket gruppe. Leverandører av utstyr til dette fisket har en stor utfordring i å levere utstyr som tar liten plass.

Det finnes mange ulike design av leppefiskteiner, men de kan normalt ikke legges sammen slik som enkelte krabbeteiner. Pris for leppefiskteiner ligger på rundt 500 til godt over 600 kroner per teine. Skal en fisker kvitte seg med ruser og kjøpe opptil 400 leppefiskteiner, er det en solid investering på nærmere en kvart million kroner. I tillegg kommer tau, blåser, kar og pumper om bord i båt, leveringsposer og annet utstyr.

Kvoten i 2022 er fire millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen til Sverige til Varnes fyr på Lista. Ti millioner leppefisk kan fiskes fra Varnes fyr på Lista til 62 grader nord. Lengre nord er det en kvote på fire millioner leppefisk.

Denne totalkvoten blir fordelt med 90 prosent til lukket gruppe og ti prosent til åpen gruppe. Det betyr at fartøykvoten i lukket gruppe er på 48 000 leppefisk, mens åpen gruppe kan fiske 6 000 leppefisk per fartøy.

Fisket sør for Stad starter 12. juli, nord for Stad 26. juli, og varer i begge områder til 20 oktober. Fiskere som fisker fra Varnes fyr kan fiske med inntil 400 teiner og ruser per fartøyeier, mens det fra Varnes fyr til svenskegrensen bare er lov å fiske med 100 teiner eller ruser.

Ruser blir av mange ansett som enklere og mer effektiv redskap enn teiner, selv om det kan kreve litt mer arbeid å sette dem riktig. I tillegg tar ruser relativt liten plass om bord i båtene, noe som er viktig i et fiske hvor båtene stort sett er små.

Følg oss på sosiale medier