999 Views

Utvikler marine konstruksjoner i termoplast

Preplast utvikler og produserer fleksible marine konstruksjoner, rørdeler og systemer til havbruksnæringen på sjø og land.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Preplast Industrier AS

Personellet vårt har en god evne til å omstille seg til ulike komplekse prosjekter. I tillegg har vi mye kunnskap om mulighetene og begrensingene for råvarene vi bruker, sier Ståle Skram, daglig leder i Preplast.

Som en ledende bedrift innen bearbeiding og produksjon av produkter i termoplast, er Preplast en viktig aktør innen akvakulturnæringen, både på land og sjø. Med lang erfaring og et godt team bestående av konstruktører, sveisere og montører, som er sertifiserte etter gjeldene krav i bransjen, samt en rikholdig utstyrspark, tar de på seg de fleste oppgaver innen termoplastkonstruksjoner.

Prefabrikkering reduserer byggetid

-Som navnet tilsier så er vi kjent for prefabrikkering av rørdeler. Dette skjer i egne lokaler hvor vi har utstyret tilgjengelig innomhus. Dette gjør at vi får til også de bortimot umulige oppgavene. Rørdelene optimaliseres slik at de er godt egnet for transport på landeveien. Resultatet blir redusert total byggetid for kunden og mindre behov for at alle faggrener jobber over hverandre ute på anleggsplassen. For å få til dette er nøyaktighet i prosjektering og produksjon av stor betydning, slår Skram fast.

Pionér i bransjen

Preplast jobber til enhver tid hardt for å være langt fremme innenfor produksjon av termoplastprodukter. Med maskiner som takler det meste, deriblant en nyere bendmaskin for inntil 1200 mm rør. I tillegg har de mulighet til å foreta store uttrekk i rør med diameter opp til 1600 mm for produksjon av blant annet samlestokker. Videre har Preplast komplettert utstyrsparken og gått til innkjøp av en 1600 mm sveisemaskin for sveising av rette rør. Dette er virkelig en maskin for de største jobbene.

– Denne og andre maskiner gjør at vi kan produsere rørsystemer i store dimensjoner. Det setter oss i stand til å tilfredsstille kundenes behov, spesielt innenfor settefisk- og matfiskanlegg. Preplast jobber også tett med personer i de ulike bransjene for å utvikle optimale løsninger og produkter. For eksempel har vi utviklet oss til å kunne håndtere store uttrekk i PE-rør for produksjon av samlestokker, noe som bidrar til optimal flow i rørsystemet med redusert energibehov på pumper. Dette gir god totaløkonomi for sluttkunden, forteller Ståle Skram.

Utvikler ny merd

Preplast har jobbet hardt for å utvikle og lansere en ny Omega-merd. Denne merden er allerede godt mottatt i markedet og produksjonen går for fult. Merden får blant annet klasseledende bredde på gangbanen, skjult bunnringsoppheng og fast punkt for fuglenettstang.

Følg oss på sosiale medier