1165 Views

Utvikler marinekonstruksjoner i termoplast

Preplast utvikler og produserer fleksible marinekonstruksjoner, rørdeler og -systemer til havbruksnæringen på sjø og land.

August 23, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Personellet vårt har en god evne til å omstille seg til ulike komplekse prosjekter. I tillegg innehar vi stor kunnskap om mulighetene og begrensingene for råvarene vi bruker, sier Ståle Skram, daglig leder i Preplast.

Som en ledende bedrift innen bearbeiding og produksjon av produkter i termoplast er Preplast en viktig aktør innen akvakulturnæringen, både på land og sjø. Med lang erfaring og et godt team bestående av konstruktører, sveisere og montører, som er sertifiserte etter gjeldene krav i bransjen, samt en rikholdig utstyrspark, tar de på seg de fleste oppgaver innen termoplastkonstruksjoner.

Reduserer total byggetid

Som navnet tilsier så er vi kjent for prefabrikkering av rørdeler. Dette skjer i egne lokaler hvor vi har utstyret tilgjengelig innomhus, noe som gjør at vi får til også de bortimot umulige oppgavene. Rørdelene optimaliseres slik at de er godt egnet for transport på landeveien. Resultatet blir redusert total byggetid for kunden og mindre behov for at alle faggrener jobber over hverandre ute på anleggsplassen.

Pionér i bransjen

Med maskiner som takler det meste, deriblant en nyere bendmaskin for inntil 1200mm rør. I tillegg har de mulighet til å foreta store uttrekk i rør med diameter opp til 1600mm for produksjon av blant annet samlestokker. Videre har de også komplettert utstyrsparken og gått til innkjøp av en 1600mm sveisemaskin for sveising av rette rør. Dette er virkelig en maskin for de største jobbene.

Preplast har utviklet en ny oppdrettsmerd, Omega HSE. Denne merden er allerede godt mottatt i markedet og de første merdene er allerede tatt i bruk hos kunde. Merden har blant annet klasseledende bredde på gangbanen, skjult bunnringsoppheng og fast punkt for fuglenettstang og enklere innfesting av not.

Følg oss på sosiale medier