571 Views

Verktøy i jakten på kunder

Enten du selger utstyr til fiskefartøyer eller til nye oppdrettsanlegg, eller eldre båter og anlegg som trenger fornying, er dette ett redskap du bør kjenne til. Det heter eInnsyn. Trenger du informasjon i god tid før en reder gjør sine bestillinger til et nytt fartøy, er eInnsyn ofte det rette verktøyet.

Januar 22, 2020
Skrevet av:

Terje Engø

Når et rederi ønsker å skifte ut et fartøy eller bygge nytt, må det ha tillatelse til å skifte ut sitt eksisterende fartøy. Oftest er det hensiktsmessig først å søke om en generell utskiftingstillatelse.

For en leverandør er det viktig å komme inn på et så tidlig tidspunkt som mulig i et byggeprosjekt, mens det enda ikke er tatt alle bestemmelser og et fartøy er ikke endelig utformet og alle avtaler om leveringer av utstyr ikke er gjort. Ofte, men lang fra alltid, er planene kommet langt når det endelig søkes om generell utskiftingstillatelse. Da er det viktig om en mener en har noe som rederiet trenger, å ta kontakt raskest mulig. Erfaringene viser også at det ofte søkes om ervervstillatelse til et nybygg før alle underleveranser er på plass.

Slik søker du

Når et fartøy skal skiftes ut med et nybygg eller eldre fartøy blir det levert inn søknad. I løpet av få dager skal denne være registrert i den offentlige postprotokollen. Dette er et dokument som er svært enkelt å finne. Gå inn på eInnsyn.no. Velg sak og dokument og skriv for eksempel «erverv», «nybygg» eller lignende i søkefeltet. Velg så Fiskeridirektoratet i den store rullemenyen og bruk filteret «Nyeste først».

Når søkestreng er fylt inn, og du har valgt en eller flere offentlige virksomheter klikker du på søkesymbolet. Når du så bruker filter for å få de nyeste først, sorteres søkeresultatet automatisk. Du kan så skrolle nedover og velge ut dokumentene du ønsker innsyn i.

Dette er portalen som fører deg inn til nesten 40 millioner dokumenter. Mange har verdifull informasjon som leads til nye salg.

Alle statlige virksomheter

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på internett, og postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne.

I eInnsyn kan du søke opp fulltekstdokumenter og be om innsyn i offentlige dokumenter som ikke er publisert. Når du ber om innsyn i et dokument som ikke er publisert, blir bestillingen sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Bestillingen blir deretter behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og du får svar direkte fra virksomheten.

Søk anonymt

Rett til innsyn i offentlige dokumenter har alle. Det er faktisk ikke krav om at en legitimerer seg. Du kan, om du ønsker det, søke helt anonymt. Det holder at det med begjæring om innsyn i et dokument følger en epostadresse som dokumentet kan sendes til. Helt anonymt blir det ikke om din epostadresse inneholder navn på arbeidssted eller ditt navn.

Ordningen har tidligere blitt misbrukt av mennesker som har søkt om tusener av dokumenter, uten at de har hatt noen reell bruk for disse. Dette har medført at det er innført enkelte mindre begrensninger på mulighetene til å begjære innsyn. Men for en leverandør som er interessert i å lære mer om et rederis planer med hensyn til nybygg eller utskifting til annet brukt fartøy, kommer en neppe i konflikt med begrensningene.

Her kan du finne postprotokollene til de fleste statlige virksomheter, samt Oslo kommune. Du tikker av for de du ønsker å søke på.

Avslag må begrunnes

Retten til innsyn og krav til publisering av postlistene på internett er hjemlet i offentlighetsloven. I tillegg er det flere lover og forskrifter som også regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav.

I utgangspunktet er et dokument offentlig med mindre det med henvisning til en paragraf i offentlighetsloven kan unntas fra offentlighet. Det betyr at det skal kunne kreves begrunnelse og henvisning til etter hvilken lovparagraf at du blir nektet innsyn i et dokument. Skulle du være uenig i avgjørelsen kan den ankes til både Sivilombudsmannen og Kongen i Statsråd. At det innvilges innsyn trenger ikke noen begrunnelse.

Krav om nærmere begrunnelse

Ansvarlig virksomhet er oppført på hvert enkelt treff i søkeresultatet, i tillegg til hver enkelt sidevisning, for sak og dokument. Et avslag kan du be om å få ytterligere begrunnelse for. De fleste saksbehandlere nøyer seg med å henvise til en paragraf de mener gir rett til å unnta dokumentet for offentlighet. Undertegnede journalist har fått mange avgjørelser omgjort. Det er viktig å begrunne kravet om nærmere begrunnelse for avslaget. Det er ofte nok til at saksbehandler ser at avgjørelsen om å unnta dokumentet ikke er korrekt.

Det er ikke bare om du ønsker å levere dine produkter og tjenester til nye fartøy at eIinnsyn er et godt verktøy. Det er like viktig å vite om en reder ønsker å erverve et brukt fartøy. Med mindre dette er en gamme båt som bare brukes i kvotehandel, så må ofte fartøyet tilpasses rederens behov. Det krever ofte store investeringer i nytt utstyr og vedlikehold.

I illustrasjonene til denne artikkelen viser vi hvor detaljert informasjonen som er tilgjengelig er. Følgebrever, søknader og underliggende dokumenter som alle kan inneholde interessant informasjon. Det er også GA-tegninger som igjen kan gi en god ide om hva som kan være mulig å tilby.

Slik kommer søkeresultatene opp. Enkelt dokumenter bestiller du ved å klikke på den blå knappen. Saksmapper åpnes og du klikker på dokumentene du trenger.

Sjarkmarkedet

Salg skjer ikke bare til store fartøy. Selv en sjark som skifter hender kan være interessant. Kanskje må den rigges om fra en type fiske til et annet, eller kanskje det er behov for utskifting av eldre elektronikk, for ny garngreier eller annet som må utføres før sjarken kommer i fiske. Når det søkes om erverv av et eldre fartøy skal det oppgis hva slags fiske fartøyet skal brukes til. Derved vet du også om du har utstyr å tilby. Kanskje trengs det nye garn, overlevelsesdrakt eller annet utstyr.

Følger du med på Sjøfartsdirektoratet ser du hvilke fartøy som får pålegg om forbedringer eller utskifting av utstyr. Da er det greit å være tidlig på ballen.

Asbjørn Selsbane AS har foreløpig fått avslag på å få bygge dette 32 meter lange fartøyet ved Karstensens Skibsværft AS siden de vil flytte kvoter fra fartøyet Asbjørn Selsbane. Saken finner nok en løsning til slutt.

Finn oppdrettskunder

Et oppdrettsanlegg får ofte pålegg om å rette opp i avvik når det har vært inspeksjon. Da kan du i en del tilfeller få innsyn i hvilke avvik. Kanskje har du en god løsning på dette problemet å tilby, enten det er nytt utstyr, modifiseringer eller annet. Likeledes kan du følge med på hvem som ønsker å etablere oppdrettsanlegg. Det krever ofte store investeringer i merder og forankringsutstyr, fôrflåter og annet.

Selv om det kanskje allerede er bestemt hvem som skal levere utstyret og tjenestene, skader det ikke å ta kontakt. Noen titalls telefonsamtaler ekstra i året er en liten kostnad hvis det resulterer i et salg av utstyr eller tjenester.

I begynnelsen kan det virke forvirrende og komplisert å bruke eInnsyn effektivt. Men med litt trening får en rutiner og vet hvilke søkestrenger som finner det man ønsker. Så en kopp kaffe og ti minutter søk to eller tre ganger i uke kan være smart.

Følg oss på sosiale medier