Gjør hverdagen enklere for havnæringene

Brødrene Dahl er en teknisk handelsbedrift med et spesielt bredt sortiment – nærmere 30.000 produkter fra 1.500 produsenter over hele verden.

– Den røde tråden i produktspekteret er materiell for forflytning av væsker, som rør, rørdeler, ventiler og pumper, forteller divisjonsdirektør Anders Kallerud.

Ekspertise innen havnæringene

Med ekspertise som jobber spesifikt innen alle havnæringene, sørger Brødrene Dahl for å ha et eget sortiment med produkter som de havrelaterte næringene har spesielt bruk for.

– Vi er godt rustet med egne markedsdivisjoner fokusert på havbruk, marine og olje og gass, forteller Kallerud.

Lett tilgjengelig

Brødrene Dahl er opptatt av å ha et logistikksystem som er ledende i Norge, med fokus på veldig raske leveranser av produktene til kunder over hele landet.

– Produktene kjøres daglig ut med lastebil fra vårt sentrallager på Langhus til 56 servicesentre spredt utover hele landet. Uansett hvor i landet man er, har man altså umiddelbar tilgang til et servicesenter med omkring 6.000-7.000 artikler. Resten kan bestilles opp og leveres de fleste steder dagen etter. Bilene våre kjører over natten til hele den sørlige delen av landet opp til Saltfjellet, sier Kallerud.

Større lagersortiment for oppdrettsnæringen.

Selv om mange kunder velger å benytte seg av Brødrene Dahls nettbutikk, utvides og tilpasses stadig servicesentrenes lagersortiment for å ha varene nær kunden og dekke lokale behov.

– I det siste har vi for eksempel lagerført flere produkttyper og dimensjoner som er spesifikt for de som bygger, drifter eller vedlikeholder landbaserte fiskeoppdrettsanlegg, sier Kallerud.

Hva har effektive fiskeoppdrettere erfart?

Etter en forsiktig start i 1995 er det nå mer enn 60 daglige brukere av Krystazil 40 i denne næringen fra Vest-Agder til Finnmark. Det betyr at mer enn 100 millioner fisk får bedre vannkvalitet hver dag. Felles for alle anlegg, før oppstart med Krystazil 40, var svekket eller død fisk på grunn av aluminium, jern og kobber på gjellene, lav pH i karet eller stor dødelighet ved utsett til sjø.

Store gevinster

Et typisk anlegg har fem millioner fisk i produksjon i løpet av året. For å sikre god vannkvalitet, kraftig redusert dødelighet, og bedre biomasseutvikling, doseres Krystazil 40 i snitt for NOK 200 000,- pr år i et slikt anlegg. Hvis fem prosent ekstra «overlever» ved dosering av Krystazil 40, betyr det en reduksjon i dødelighet på 250.000 stk, eller 2.300 000,- kroner i gevinst per år. I tillegg kommer en forbedret biomasse utvikling i form av økt produktivitet.

BIM Norway AS har siden 1991 samarbeidet med NIVA, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Direktoratet for Naturvitenskap (DN) og utført en rekke fullskalaforsøk for å se virkningen av Krystazil 40 (Natriumsilikat) alene, vannglass pluss sjø, vannglass og kobber/aluminium.

Bedre levevilkår

I ovenfor nevnte studier av fiskegjeller, blodplasma og hematokrit viser det seg at fisken får bedre levevilkår ved dosering av Krystazil 40 til råvannet. Dette middelet binder seg med giftige tungmetaller som aluminium, kobber og jern i råvannet og danner ufarlige forbindelser. Reaksjonen er umiddelbar ved riktig innblanding av vannglass, og selv skadet fisk kan gjenvinne styrke etter en alvorlig utfelling av metaller på gjellene. Grensene for hva som er giftig nivå av metaller, eller hvor mye som skal til for påvirke fisken negativt, er lave. Dermed øker antatt anlegg som kan ha nytte av Krystazil 40.

BIM Norway har utarbeidet en brosjyre som viser hvorfor og hvordan vannglass skal doseres for å få best mulig virkning. Selskapet gir råd om lagring, valg av doseringsutstyr og mengde vannglass som behøves for avgiftning av vannet ved ulike råvannskvaliteter.

Brosjyre viser dosering

Det er særlig ved snøsmelting, mye regn, vannkilde fra innsjø som snur to ganger, bruk av sjø som endrer vannkvaliteten raskt, at Krystazil 40 gir beskyttelse og avgifter vannet. BIM Norway har utarbeidet en brosjyre som viser hvorfor og hvordan Krystazil 40 skal doseres for å få en best mulig virking.

Fakta

Felles for alle brukerne er at vannkvaliteten tidvis er så dårlig at fisken dør, får sykdommer eller vokser saktere. Vannglass avgifter vannet med hensyn på aluminium, jern og kobber, selv om pH på karnivå går ned til 5. Vannglass virker uansett og bidrar selv til å øke pH i karet. Vannglass er flytende og krever et meget enkelt doseringsutstyr, og kan leveres i bulk eller i 1.000 liters container.

BIM Norway AS holder til i Drammen og er et selskap i BIM Kemi gruppen. De produserer og leverer spesialkjemibaserte løsninger til vannbehandling. Natriumsilikat er blitt tilsatt råvann siden 1995 til ulike klekkerier, smoltanlegg, forskningsanlegg og stamfiskstasjoner. Totalt er det nå 100- 150 millioner smolt som daglig får vann behandlet med vannglass.