Bergen Hydraulic – Et sikkert valg på kraner og løfteutstyr

Hos Bergen Hydraulic møtte vi fra v: Espen Jacobsen, Jan Huuse og Arnt-Ove Skoge.

På standen:

Bergen Hydraulic stiller ressursterke på sin stand A-174 med hele 15 personer.

Vi tok en prat med Jan Huus, leder for Ettermarked og logistikk i Bergen Hydraulic AS.

Jan fortalte at Bergen Hydraulic AS har vært i markedet i 44 år, så her på Nor-fishing er fokuset på å beholde relasjoner, og bygge videre på de gode kundeopplevelsene.

I Bergen Hydraulic AS er de av den oppfatning at den beste kundeopplevelsen ikke er komplett uten at de er best både under planlegging, ved levering og i hele kranens levetid.

 

BERGEN HYDRAULIC AS OG PALFINGER – ET SIKKERT VALG

Bergen Hydraulic AS leverer hydrauliske kraner og utstyr til fiskeri, oppdrett, offshore, skipsfart og skipsindustri – Siden starten har de levert mer enn 2500 kraner og har følgelig solid erfaring i bransjene.

YX SMØREOLJE – Forvent det beste

Bli kjent med PANOLINs biologisk nedbrytbare smøremidler.

PiscusNytt tok en prat med markedssjef Øyvind Trollerud, som kunne fortelle at formålet med messen var først å fremst å markedsføre Panolin sine miljøtilpassede smøremidler. Det er har de så langt lykkes godt med. På messen har de fått flere gode kontakter som kan føre til flere avtaler på sikt.

Litt om Panolin miljøvennlige smøremidler.

Panolin miljøtilpassede smøremidler finnes til de fleste formål både til skip og landbasert industri.

YX Smøreolje AS er norsk importør av Panolin miljøtilpassede oljer.

 LES MER / KONTAKT OSS 

Besøk oss på https://olje.yx.no/ eller skann QR-koden. 

YX Smøreolje AS Tlf: 04210 

E-post:olje@yx.no Gladengveien 2, 0661 Oslo

Unikt produkt

 Panolin Orcon Synth E er både biologisk nedbrytbar i hht OECD 301 og NSF H1 næringsmiddelregistrert. Dette gir den største sikkerheten mot utilsiktet forurensing av fisk, fangst og miljø. Produktet er basert på naturlig fornybare råvarer, er helt uten mineralolje og er ikke giftig. Oljens robusthet og høye kvalitet muliggjør utvidede serviceintervaller på utstyret. Oljen er gjennomprøvd i Norge.

 

 Panolin Orcon Synth E for Miljøet 

Ved utilsiktet spill i vann vil Panolin brytes ned av mikroorganismer med bare minimale restprodukter. Panolin danner heller ikke skinn på vannet. Lang brukstid betyr lavere oljeforbruk. Dette gir mindre transport av ny olje og bruktolje, samt redusert avhending av den brukte oljen. Utbyttet er redusert CO2- utslipp gjennom hele livssyklusen til oljen, i forhold til bruk av konvensjonell smøreolje.

 

 Kostnadsbesparende 

Lange oljeskiftintervall betyr fremfor alt redusert nedetid. Samtidig spares kostbart vedlikeholdsarbeid. Når oljeforbruket går ned betyr dette igjen færre innkjøp, mindre innkjøpsadministrasjon og reduserte transport- og lagerkostnader.

Trollerud mente at en møteplass som Nor-Fishing er viktig først og fremst for markedsføringen av miljø konseptet og treffe nye kunder. 

Bærekraftig renseteknologi

Når det gjelder dagens og fremtidens produksjon av laks og Unik Filtersystems bidrag, så kan det nevnes at vi i løpet av de siste 35 årene har utviklet og produsert bærekraftig renseteknologi for aquanæringen og drikkevann, forteller daglig leder Arne Johnny Boge.

-Vi ønsker å bidra med utvikling og produksjon av høykapasitetssystemer for avløpsfiltrering, slambehandling, samt filter og UV-system for inntak til «laks på land». Egen kompetanse suppleres med kvalitetsbevisste og innovative samarbeidspartnere. I tillegg har vi agentur for LIT–UV, som produserer UV-systemer av høy kvalitet, og Amiad Water Systems som leverer filtreringsløsninger til de fleste applikasjoner. Begge disse er ledende globale produsenter, forteller Arne Johnny Boge i Unik Filtersystem.

Unik Filtersystem AS er totalentreprenør for Akvaplan-Niva AS sin nye forskningsstasjon. I tillegg til egen leveranse av Amiad filtrering av inntaksvann, UV-systemer og egenprodusert avløpssikring, har Unik Filtersystem med seg en rekke dyktige underleverandører lokalt i Tromsø og fra Vestlandet. Entreprisen omfatter prosjektering, levering, montering, innjustering og prøvedrift av de del leveranser som inngår i denne entreprisen.

-Dette er en ny og spennende forskningsstasjon som er spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse. Prosess og teknisk overlevering skal skje i første halvdel av 2023, forteller Arne Johnny Boge til slutt.

PRESSEMELDING – Marin Teknikk AS

Marin Teknikk har utvikla nytt innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske med moonpool, og signert designkontrakt for ett fartøy

Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes As, Co. Ervik Havfsike på Stadtlandet, for å utvikle og levere design- og engineering til eit nytt og banebrytande kombi fiskefartøy for tråling og krabbefangst. 

Det dreier seg om eit nyutvikla innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for hekktråling og krabbefiske med teiner gjennom dragerbrønn/moon-pool. Måten dette er arrangert på vil gi ein mykje meir skånsom fangst, så vel som ein tryggere arbeidsplass for fiskarane. Det nye fartøyet vil bidra til ein meir bærekraftig fangstmetode og bedre reproduksjon for krabben, siden hunkrabben blir mindre påvira av fiskeriet, og dermed ein mindre belastning og påkjenning på krabbebestanden enn idag. 

Dette designet med sine løysingar vil auke effektiviseringa av fiskeriet, sidan fartøyet er mindre sårbart for is-, sjø- og værforhold. Fartøyet vil bli  utrusta  med  spesialtilpassa  og  nyutvikla utstyr, til dømes optimalisert konvensjonell/diesel elektrisk framdriftsystem og optimaliserte skroglinjer som gir energibesparelse. Fartøyet er også utvikla med høg fokus på  varmegjenvinning. Båten er arrangert med trippel trål system og ikkje minst ein ny vinsje- og «hale»-løysning  for krabbe, samt nyutvikla fabrikkar med produksjonsanlegg for både reke og krabbe. Fartøyet får også eit eige forsknings-laboratorium for forskning på snø krabbe og andre marine artar.

Det nye fartøyet som er under bygging, vil representere noke heilt nytt i dette markedet. Ein dragerbrønn, på engelsk og i offshore-teknologien kalt en moonpool, er en brønn eller ein tank som har ein åpning ned mot sjøen i bunnen av fartøyet. Ei slik løsning for linefiske har vært på markedet i 20 år, nå er det Marin Teknikk AS og Ervik Havfiske som skal ta teknologien eit steg videre, og på sitt nye skip ta i bruk dagerbrønn ved krabbefiske. 

Fartøyet får ei lengde på 70 meter og lugarkapasitet for 35 personer og skal drive fiske i norske- og barentshavet etter reke og snøkrabbe og bygges med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1217 Stern Trawler & Crab Catcher. 

Fleire anerkjente leverandørar fra Norge og Skandinavia får nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet.

Dette er den 13 båten Marin Teknikk har designa for det framoverlendte Ervik Havfiske på Stadt. 

Kontrakta bekreftar Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennede markedet innanfor for design av fiskefartøy. 

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er ei svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevjande marked. «Det er no vel eit år sidan vi starta arbeidet med å utvikle prosjektet i lag med Ervik Havfiske og vi er svært glade for endeleg å få sleppe nyheita for dette spennande nye designet. Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i omlag 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne nyskapande, trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeria og havområda rederiet operer på. I 2000 designa vi også den fyrste fiskebåten som var bygd med diesel elektrisk framdrift til same rederiet. Vi har også tegna fleire line båtar til dei med både moonpol og sidehalingsystem som har vist si dugeligheit i svært krevjande havområder over heile verda i mange år. Vi trur dette nye designet vil sette ein ny standard innanfor krabbefiske».  

Verftet, Tersan Shipyard i Tyrkia, har fått oppdraget med å bygge båten som skal være klar for levering i slutten av 2023. 

 

For ytterligere informasjon:

Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no

Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no

Marin Teknikk AS, 23 august 2022

Guleholmen AS har inngått produksjonsavtale med Dan Fender

Vi i PiscusNytt har fulgt prosessen til til Guleholmen siden vi møtte de første gang på DanFish i 2021.

Guleholmen AS har nå inngått avtale med Dan-Fender om produksjon av sin AIS blåse og gutta gleder seg stort til å vise frem produktene på stand A2-026 på Nor-Fishing i Trondheim denne uken. Kom gjerne innom for en hyggelig prat.

Daglig leder Arthur Robertsen sier  de er ekstremt stolte av avtalen de har inngått med Dan Fender.

Grunnet verdens situasjonen har selskapet støtt på en del utfordringer, og ting har tatt lenger tid en ønsket. Nå er de endelig i gang for fullt.

 

 

 

 

 

Patentert AIS blåse fra Guleholmen AS:

Produktet er patentert.

Blåsen er skumfyllt for å gi den optimale beskyttelse til AIS’en.

Gutta melder at etterspørselen har vært veldig stor, og forhåndssalget har så langt gått meget bra.

Flere produkter fra Guleholmen:

Det er ikke bare AIS bøye gutta i Guleholmen produserer, men også arbeidstøy.

Eget produsert arbeidstøy utviklet og testet

med fiskere ombord i båt.

Utvikler marinekonstruksjoner i termoplast

Personellet vårt har en god evne til å omstille seg til ulike komplekse prosjekter. I tillegg innehar vi stor kunnskap om mulighetene og begrensingene for råvarene vi bruker, sier Ståle Skram, daglig leder i Preplast.

Som en ledende bedrift innen bearbeiding og produksjon av produkter i termoplast er Preplast en viktig aktør innen akvakulturnæringen, både på land og sjø. Med lang erfaring og et godt team bestående av konstruktører, sveisere og montører, som er sertifiserte etter gjeldene krav i bransjen, samt en rikholdig utstyrspark, tar de på seg de fleste oppgaver innen termoplastkonstruksjoner.

Reduserer total byggetid

Som navnet tilsier så er vi kjent for prefabrikkering av rørdeler. Dette skjer i egne lokaler hvor vi har utstyret tilgjengelig innomhus, noe som gjør at vi får til også de bortimot umulige oppgavene. Rørdelene optimaliseres slik at de er godt egnet for transport på landeveien. Resultatet blir redusert total byggetid for kunden og mindre behov for at alle faggrener jobber over hverandre ute på anleggsplassen.

Pionér i bransjen

Med maskiner som takler det meste, deriblant en nyere bendmaskin for inntil 1200mm rør. I tillegg har de mulighet til å foreta store uttrekk i rør med diameter opp til 1600mm for produksjon av blant annet samlestokker. Videre har de også komplettert utstyrsparken og gått til innkjøp av en 1600mm sveisemaskin for sveising av rette rør. Dette er virkelig en maskin for de største jobbene.

Preplast har utviklet en ny oppdrettsmerd, Omega HSE. Denne merden er allerede godt mottatt i markedet og de første merdene er allerede tatt i bruk hos kunde. Merden har blant annet klasseledende bredde på gangbanen, skjult bunnringsoppheng og fast punkt for fuglenettstang og enklere innfesting av not.

Mobilt ensilasjeanlegg for havbruksnæringen

Med et slikt anlegg vil Plastinvent tilby markedet et tilpasset og sikkert produkt med lang levetid, som igjen vil gi næringen bedre lønnsomhet, effektivitet, bærekraft og ikke minst sikre riktige ergonomiske arbeidsforhold for driftsoperatører.

Bakgrunnen for dette prosjektet er at Plastinvent ser et behov i markedet for et medium størrelse mobilt ensilasjeanlegg for kverning av død-fisk innen fiskeri og havbruksnæringen. Dette ønsker selskapet å designe og produsere med visse valgmuligheter for sluttbruker på lagringstankens størrelse, mens resterende designløsninger med styringer og lagring av syre vil opprettholdes med størst mulig grad av standard løsninger for å unngå uheldig håndtering av kjemikalier.

Kommersielle løsninger av i dag har enten for små eller for store lagringstanker, er produsert i stål eller glassfiber, eller at styringene er ustabile og ikke enkle nok i den daglige driften. Plastinvent vil pro-dusere kverne- og lagringstankene i gjenvinnbar PE plast som har meget lang levetid. En ulempe med dagens løsninger er at dødfisken må fraktes til anleggene i stedet for å frakte anlegget til død-fisken over gitte perioder, noe som er spesielt relevant i forbindelse med unormal stor dødelighet.

Plastinvent sitt nye anlegg vil bestå av en sertifisert bunn/løfteramme, tank til syre, doseringsenheter, pH målere, enkle styringer, pumper/kvern, kvernetank, lagringstank og sikre tilkomster for operatører. Så langt mulig vil alt av komponenter og koblinger bli standard dimensjoner for enkelt vedlikehold, reservedeler og reparasjoner. Dette vil bli et fremtidsrettet produkt som ikke finnes i riktig format på markedet, men som markedsaktører har meldt behov for.

Noregs leiande prosessbåtrederi

På merdkanten glir eit svart røyr ned i den urolege sjøen. Det blenkjer i sølv når hundrevis av tonn med slakteklar laks vert pumpa om bord i den gule prosessbåten. Her vert dei fordelt i basseng, og sym mot vasstraumen som leiar dei inn i automatiske bløggemaskinar som bedøver og tek livet av dei. Deretter vert fiskane manuelt kontrollert før lagring – for å sikra at dei er blitt korrekt bløgga.

– Metoden me nyttar aukar fiskevelferda og senkar miljøbelastinga for produksjon av oppdrettsfisk, forklarar Kjetil Tufteland, dagleg leiar i Napier. Ved å bløgga fisken på merdkanten minimerer ein handteringa av fisken. Det fører til at fisken er mindre stressa før han vert avliva, og gir båtar med lågare utslepp.

– Fordi prosessbåtar fraktar allereie bløgga laks, kan dei ha høgare effektivitet på lastevolum sett opp mot tradisjonell fisketransport. Samstundes får ein med seg fleire fisk til matfatet fordi me eliminerer dødelegheit under lasting, transport og i ventemerd. Dette gir fleire kilo å fordela utsleppa på, og skapar eit meir berekraftig produkt i fisken me transporterar, forklarar Tufteland.

Eventyret napier starta på 90-talet, då Arnt Eidesvik utvikla konseptet med skyveskott til brønnbåtar. Konseptet går ut på at eit perforert «stempel» trenger fisken i brønnen forsiktig saman, og sørger for at han forlét brønnen effektivt og skånsamt. Dette var revolusjonerande for bransjen, og i 2001 vart Tauranga bygd.

– Tauranga var den første prosessbåten som tok i bruk skyveskottet. Denne teknologien er i dag standard på alle brønnbåtar. Skyveskottet representerer eit stort steg innanfor handtering og transport av laks, og denne innovative tankegangen har me teke med oss vidare inn i framtida når me no vidareutviklar våre eksisterande og framtidige fartøy, seier Tufteland entusiastisk. Ambisjonen er å skapa eit endå meir berekraftig og velferdsorientert produkt i framtida.

– Det høyrer med til historia at Tauranga vart Europa sin første prosessbåt for laks, og sidan 2009 har båten gått fast for Mowi kor han har bløgga, frakta og levert meir enn 600.000 tonn laks opp gjennom åra. Dette har gitt oss betydeleg kunnskap og erfaring rundt dei spesielle forholda ved bløgging på merdkanten.

På prosessbåten tauranga jobbar ni mann i turnus. Til saman ti lærlingar jobbar på dei fire bløggebåtane, og på kvar båt er det eigen fabrikksjef som sørger for topp kvalitet på avliving og lagring av fisken under transport.

– Bømlo har ei lang og ubroten line av sjømannskap og maritim kunnskap som går tusenvis av år tilbake i tid. Matrosane våre på dekk, kapteinane på brua, chiefane i maskinromma eller prosjektleiarane våre på nybygga jobbar alle samen for kontinuerleg å auka verdiane me skapar for våre kundar. Me inngår ikkje kompromiss på kvalitet eller sikkerheit, verken operativt ute til sjøs eller i oppfølginga frå land. Me er stadig i utvikling som bedrift, og har tru på ei berekraftig framtid saman med næringa, kommenterer Tufteland.

Napier er eit selskap som alltid har vore fremst i skogen, og framtida ser lys ut. Innovasjon og berekraft har vore leiestjerner i navigasjonen til reiarlaget heile tida, og Napier sine tilnærmingar pregar heile næringa.

– Innovasjon er viktig for oss, og me trur på at ting kan forbetrast ytterlegare. Mellom anna har me vidareutvikla Clean In Place-system som bevarer kvaliteten på vask av røyrsystem om bord, samstundes som vasketida vert redusert. Me er også med på utviklinga av eit banebrytande reinseanlegg for prosessvatn, der målet er å «nullstilla» RSW-vatnet slik at fartøyet slepp å kjøla ned nytt sjøvatn mellom kvar transport.

Namnet på både bedrifta og dei signalgule prosessbåtane har ei artig historie.

– Namnet Napier stammar frå ein by på New Zealand, der far til Arnt Eidesvik budde i fleire år. Då den første prosessbåten skulle døypast, fall valet på Tauranga, ein new zealandsk by som har ein maritim klang over seg. Etter kvart som flåten har vakse, vart det naturleg å fortsetja denne trenden – og det lev me godt med, humrar Tufteland. Sjølv om namna i bedrifta har eit eksotisk preg, understrekar han det viktige samarbeidet til bedriftene i regionen rundt Langevåg.

– Me nyttar oss av regional kunnskap i størst mogleg grad. Fitjar Mekaniske Verkstad står for bygginga av prosessbåtane våre. Automasjonsbiten har SMART Automation teke og Bømlo Skipsservice står for oppfølginga i etterkant. Det er mykje viktig som skjer her i regionen vår innan skipsfart, oppdrett og den maritime næringa, og det håpar me å kunna ta aktivt del i også i framtida. Målet er at Napier skal vera leiande innanfor kvalitet i prosessbåt-segmentet, og med dyktige sjøfolk, god reiardrift og mange solide støttespelarar rundt oss, har me trua på å få det til, avsluttar han.

Taupiri i sving med lasting med krane.

Kva fordelar gir ein prosessbåt?

  • Auka fiskevelferd
  • Reduserer dødelegheit – ingen dødelegheit under transport eller i ventemerd
  • Reduserer risiko i transportleddet
  • Høgare effektivitet i transporten fører til mindre utslepp per frakta kilo

Sertifiseringar

  • GlobalGAP
  • Aquaculture Steardship Council
  • DeBIO standardane

Fakta:
Etablert: 1995
Tilsette: 72
Tlf. 534 24400
kjetil@napier.no
www.napier.no

Flytekaier i betong – mange muligheter!

I motsetning til en flytemolo som skal ligge tungt og dypt i sjø for å dempe bølger, blir flytekaier tilrettelagt for de båtene som skal bruke kaien. Det kan for eksempel være en stor brønnbåt som krever en viss vanndybde ved kai, et hurtigbåtsamband som skal sikre at alle passasjerer kommer trygt i land, en flytekai med ladetårn eller drivstoffpumper, arbeidsflåte med verksted, et flytende havnekontor eller en unik turistattraksjon.

Har lang levetid

Marina Solutions har levert og forankret flere spennende flytekaiprosjekter siden oppstarten i 2010. Skrogene i betong produseres normalt i tørrdokk, og tilpasses enten der eller ved kai. Betongkonstruksjonene har lang levetid i sjøvann. En flytekai og flytemolo som har designlevetid på 50 år, har sannsynligvis en reell levetid opp mot 100 år.

De fremtredende fordelene med flytekaier er lang levetid, lite behov for vedlikehold, flytehøyden er konstant, og høy, den ligger stødig i sjø, dybde og bunnforhold er ikke til hinder for flytekaiene, og flytekaien gjør et mindre inngrep i strandsonen enn en fast kai. Den kan flyttes, og ombygging eller utviding av havneanlegget er lettere enn ved bruk av fast kai. Og flytekaiene leveres med rom under dekk.

Fiskeri- og oppdrettsbransjen

Fartøyene innen fiskeri- og oppdrettsbransjen har utviklet seg til å bli større og mer avanserte de siste årene. Da kan det være på tide å skifte ut den gamle flytebryggen som er blitt for liten til å ta imot disse båtene, eller det kan være nødvendig å bygge ut havna. I samarbeid med kunden planlegger Marina Solutions hvordan flytekaien skal være når det gjelder fysiske mål og fribord (flytehøyde), men også hvilket utstyr som er nødvendig. Det kan være kran, drivstoffpumpe, kailister, fendring, stiger, pullerter til fortøyning, vannposter, strømpullerter, skvettvern, belysning eller annet.

Landganger leveres i ulike lengder og bredder og kan være kjørbare. Og så er det et spørsmål hva man ønsker å bruke kjelleren under bryggen til? De fleste har behov for mer plass til oppbevaring og lager. Flere kunder har valg å installere vaskemuligheter, og de har gjerne teknisk rom, tanker og arbeidsbenker.

Passasjertransport

Ved passasjertransport og hurtigbåtferger er en flytekai en veldig smart løsning for å sørge for at de reisende kommer seg trygt i land. Marina Solutions har levert ulike flytekaier med god utforming til felles; – gode gangsoner, bruk av rekkverk, lyssetting, ledelinjer for blinde og svaksynte. God løsning for fendring er viktig for å tåle at hurtigbåten legger seg til. «Det lille ekstra» er for eksempel lys under vannlinjen og design lysmaster. Flytekai med ladetårn/ pantograf er en fremtidsrettet løsning for elektriske fartøy.

Batterielektriske eller hybride båter kan være løsningen på målet om utslippsfrie fjorder. Hvordan ladepluggen eller ladetårnet skal bli seende ut, har vi ikke formening om. Men at den kan plasseres på en flytekai gjør at ladepunktet blir konstant. Og kjelleren kan brukes til teknisk lager. Enn så lenge vil det være stort behov for bunkring av drivstoff, og da kan en flytekai med kjeller være en god løsning. Selskapet leverer også arbeidsflåter eller fôrflåter.

JUMO lanserer den nye ultrasonic flowmåleren fra serien FlowTrans US

JUMO flowTRANS US gir nøyaktige målinger i konduktive og ikke konduktive medier. Ultrasonicteknologien gjør enheten vedlikeholdsfri, samt kommuniserer den via IOLink eller Bluetooth.

Ultralyd flowmåler måler hastigheten til et flytende medium ved hjelp av akustiske bølger. Denne målingsmetoden gir en rekke fordeler. For eksempel er den stort sett uavhengig av mediets egenskaper, som for eksempel elektrisk ledningsevne, tetthet, temperatur og viskositet. Dessuten reduserer fraværet av bevegelige mekaniske deler behovet for vedlikehold. For ultrasonisk flowmåling med måling av ulikhet i transit- JUMO lanserer den nye ultrasonic flowmåleren fra serien FlowTrans US tid, må imidlertid mediet være så homogent som mulig og kun ha et lavt innhold av faste stoffer og gasser.

Enhetene kan brukes spesielt innen vann- og avløpsteknologi (for eksempel moderat forurenset avløpsvann og drikke-, prosess- og industrivann), til dosering av kjemikalier, innen varme-, klimaanlegg og ventilasjonsteknologi (som for eksempel kjølevannskretser og kjøletårnteknologi), i galvaniserte anlegg og også i pumpekonstruksjon.

JUMO er et stort internasjonalt selskap med 70 år lange tradisjoner og mer enn 2.400 ansatte. De er representert i 60 land og har 30 datterselskaper spredt rundt i verden. JUMO er regnet for å være en skjult mester og spesialist. De er et andre og tredjegenerasjon tysk familieselskap som er verdensledende på industrielle temperaturgivere. Som et høyteknologisk selskap utmerker JUMO seg med en spesielt høy grad av innovasjon og et bredt produktspekter.