Kom trygt hjem!

Vi har et nært samarbeid med Redningsselskapet (RS) som blant annet selger våre vester. Sammen med dem har vi utviklet en egen arbeids/redningsdrakt til bruk for mannskap om bord på redningsskøytene. Våre drakter blir ofte utviklet i samarbeid med brukergruppene for å få optimale brukerløsninger.

Sikkerhet

Sikkerhet vil alltid være hovedfokus og bærebjelken i Hansen Protection sitt produktsortiment, og de har mange sikkerhetsprodukter for fiskerinæringen. Fiskefartøy under 15 meter må dokumentere at sikkerhetsutstyr er på plass før sertifikat blir utstedt. Målet er at alle fiskere skal benytte redningsdrakt når de er til sjøs.

Produsenten har ulike sertifiserte drakter som tilfredsstiller gjeldende krav og regler for bransjen. Arbeidsdraktene er tilpasset ulike typer arbeid i maritime, krevende omgivelser. Disse er en god livsforsikring om uhellet skulle være ute og man havner i sjøen. I tillegg har de utviklet en egen ergonomisk og praktisk redningsvest spesielt for fiskere og for de som jobber med fiskeoppdrett.

SeaLife PRO – en myk, ergonomisk og funksjonell redningsvest for fiskere.

 

 

Regntøy

Fiskeribransjen og fiskere benytter i stor grad tradisjonelt arbeidsregntøy eller flyteplagg i arbeid om bord i båter eller på anlegg. Hansen Protection ønsker å være tilstede og levere solide og gode løsninger også her. Gjennom datterselskapet Lyngsøe Rainwear, som er en av Europas ledende produsenter av arbeidsregntøy, har de nå utviklet en egen kolleksjon av vanntett bekledning for fiskeribransjen.

Hansen Protection har i hovedsak basert sin kolleksjon på god funksjonalitet, materialvalg og komfort, og de leverer anorakker, jakker, overaller, sydvester og vadere samt forklær, ermer(mansjetter) og frakker til fiskerimottak/foredling. Flere artikler leveres i synlighetsfarger for økt sikkerhet. Flytedress er et godt alternativ til tradisjonelt arbeidsregntøy, og selskapet har, i samarbeid med Lyngsøe, utviklet en myk og behagelig flytedress(SeaBass) med innebygget oppblåsbar redningsvest. En flytedress vil aldri erstatte bruken av en arbeidsredningsdrakt, men vil være bedre enn tradisjonelt regntøy hvis man havner over bord.

 

Den beste termiske beskyttelsen oppnås ved bruk av en isolert redningsdrakt (6 timers drakt). Her har man hele 10 til 20 ganger større sjanse for å overleve i kaldt vann enn om man kun har på redningsvest.

Termisk beskyttelse

Temperaturen i norske farvann ligger nærmere fire enn femten grader det meste av året. Møtet med så kaldt vann kan føre til kuldesjokk, nedkjøling og drukning. Er temperaturen i vannet under ti grader, fryser man i hjel i løpet av få minutter. Termisk beskyttelse er nøkkelordet. Den beste termiske beskyttelsen oppnås ved bruk av en isolert redningsdrakt (6 timers drakt). Her har man hele 10 til 20 ganger større sjanse for å overleve i kaldt vann enn om man kun har på redningsvest.

Oppfordringen til Hansen Protection er derfor: Velg riktig antrekk til oppgavene som skal utføres på sjøen. Kompromiss ikke med sikkerheten! Kom trygt hjem.

En sterk merkevare i alle de nordiske landene

Algeco tilbyr effektive løsninger for midlertidige, semi-permanente eller permanente behov for rom, og de er en stor leverandør av modulbygg, brakker, containere, reefere og forskalingssystemer til de fleste sektorer og industrier. Kun fantasien setter grenser for bruk. Algeco tilbyr både salg, leasing og utleie av sine produkter, og mer enn 50 års erfaring, global tilstedeværelse og lokal kunnskap er viktige salgsargumenter både for eksisterende og fremtidige kunder.

Algeco har godt med lagerplass for de som ønsker det, ISO-godkjente og innredede containere, varme-, kjøle- og fryseconatinere og skreddersydde container og moduler. Fleksible modulbygg gir flere muligheter for offentlig og privat sektor. Kjølecontainerne brukes blant annet til å lagre liner med kroker og agn i stamper. Når fiskebåtene legger til kai, erstatte stampene med tomme liner med stamper med utsettingsklare liner fylt med kroker og agn. På den måten kommer fiskebåtene seg ut til sjøs og i nytt fiske mye fortere.

Algeco bidrar med sine produkter og tjenester til en bærekraftig fremtid i Norden, og de har som mål å vokse og utvikle seg på en ansvarlig og bærekraftig måte. Det å utvikle verdiskapende relasjoner mellom selskapet og kundene, leverandører og samfunnet de opererer i, er en sentral verdi i Algeco sin forretningsfilosofi.

Norsk er blitt billigere i Danmark

Det bygges fiskefartøyer ved en rekke danske verft. Med unntak av Karstensens Skibsværft, hvor det primært bygges store pelagiske båter, bygger andre verft i hovedsak mindre fiskefartøy. Ser en på utstyrslistene til fiskefartøy levert av verft som Vestværftet i Hvide Sande, Thyborøn Skibs og Motor i Thyborøn, Bredgaard Boats i Rødby Havn og Jobi Værft i Strandby, er det noe norsk utstyr på norske båter, og svært lite på danske og andre fartøy.

Til en viss grad skyldes dette at danske fiskere gjerne velger dansk utstyr, og norske går i større grad for norske leverandører. Men norske leverandører trør heller ikke ned dørene hos danske verft og skipsdesignere. Begge har stor innflytelse når det sammen med reder gjøres valg om leverandører av pumper, hydraulisk utstyr, nøter og tråler, propeller, gir, kjetting, for å nevne noe.

Det hersker en misforståelse med hensyn til dansk prisnivå. Men selv om en del dansk utstyr selger på pris, er kvalitet og driftssikkerhet like viktig. Danskprodusert utstyr er nødvendigvis ikke mye rimeligere. For rundt ti år siden var den danske kronen verdt rundt 1,00 til 1,10 norske kroner. De siste årene har danske kroner variert i verdi fra 1,32 til 1,40 mot norske kroner. Svekkelsen av norske kroner mot danske kroner har utlignet mye av det som må ha vært av prisforskjell.

Kvalitetsleverandør av plastløsninger

Etter at Plastinvent begynte å levere stadig større og mer kompliserte plastløsninger til havbruksnæringen, vokste også behovet for en maskin som kunne sveise plater og sylindere i store dimensjoner. Løsningen på denne utfordringen ble en ny sveisemaskin fra Wegener.

Både kostnads – og produksjonseffektiv

– Sveising av tanker vi før bare kunne drømme om er nå blitt en helt dagligdags operasjon som aktører i både havbruk, offshore og andre bransjer kan nyte godt av, forteller Stian, som innrømmer at tilvirkningsprosessen er blitt vesentlig mer kostnads- og produk-sjonseffektiv etter at den nye maskinen kom I hus.

Høy kvalitet i store dimensjoner

Nyanskaffelsen sørger også for ypperlige produktegenskaper. Med et såkalt «sheet rolling» system i bunn utfører maskinen sertifiserte sveiser av høyeste kvalitet. Ut av den nye maskinen har det allerede kommet mange sylindriske tanker produsert i polyetylen, bedre kjent som PE. Men maskinen åpner opp mange muligheter utover dette.

Enda smartere og bedre løsninger

– Våre operatører og ingeniører kan nå sammen med kundene våre utvikle enda smartere og bedre løsninger innen termoplast, opplyser Stian.

Ny giv for torskeoppdrett

Torskeprisene stiger, og har gjort det i lang tid. Torskeprisene FOB Norge ligger nå på 40 til over 50 kroner per kilo. Oppdrettstorsk har den fordelen at den kan hente ut høye priser i perioder hvor det er lav tilførsel av vill torsk på grunn av dårlig vær eller generelt dårlig fiske.

Resultatet er at leverandører til torskeoppdrettere også får mer å gjøre. Det blir ingen matfisk om det ikke er yngel tilgjengelig. Produsenter av yngel og de som driver oppdrett av matfisk trenger utstyr til klekkerier og matfiskanlegg.

Ett eksempel på suksess med torskeyngel er Havlandet i Florø som nå har levert 7. generasjon torskeyngel. Med leveranse av seks millioner yngel til fire ulike kunder har selskapet satt ny rekord.

Selskapet opplyser at de gjennom sin erfaring med landbasert oppdrett av torsk, produserer torskeyngel med høy overlevelse og god kvalitet. Dette er et resultat av kontinuerlig forbedring av yngelprotokoller og genetikk.

– For hver produksjon forbedrer vi overlevelsesgraden, og stadig større overlevelse må være den beste indikasjon på bedre kvalitet og fiskehelse. Vi har heller aldri levert så mange torskeyngel i en batch som i år, forteller daglig leder Halvard Hovland. Selskapet avslutter i år produksjonen i et gammelt anlegg, og fra høsten i år skal produksjon foregå i et anlegg som er under oppføring.

Nybygg til 19 millioner i «åpen gruppe»

Olsens Kystfiske AS på Leknes i Lofoten har bestilt en ny sjark fra Grovfjord Båtbyggeri. Sjarken er designet av NSK Ship Design, og skal etter planen leveres mot slutten av inneværende år. Navnet på sjarken blir etter det Piscus forstår, Henriette.

Sjarken, som har en pris på 18.990.000 kroner, skal brukes til fiske etter torsk, sei og hyse, samt fiske etter ikke regulerte arter, opplyses det i søknad om erverv. Lengden på Henriette, som bygges i plast, er 10,99 meter og bredden 5,80 meter.

Piscus har sjekket priser på en lang rekke mindre nybygg. 19 millioner kroner er kanskje ikke rekord, men helt i øvre sjiktet for en båt med slik lengde og bredde. Med bredde på over femti prosent av lengden, blir den også en av de største fiskebåtene med denne lengden.

Olsens Kystfiske AS ble etablert i 2020 av far og sønn Kjell Anders og Håkon Alexander Olsen. Selskapet hadde dette året ingen inntekt. De har siden kjøpt sjarken Nybøen med lengde på 10,06 meter, som er en eldre båt med treskrog, bygget i 1972 ved Aanes Slip og Båtbyggeri. Den har i år kvote på 655 tonn hyse, 446 tonn sei og 43 tonn torsk. Sjarken ble kjøpt like før nyttår, og det ligger kortene at rettighetene som påhviler denne sjarken vil bli overført til Henriette når fartøyet er levert.

Henriette er et eksempel på at det er investeringsvilje blant enkelte sjarkeiere. Den viser også at nye og innovative skrogformer vinner frem når kvotebestemmelser setter store begrensninger på lengde.

Imo tier iii gjelder for sjarker i sør

De nye utslippskravene til marine motorer fikk flere norske fiskefartøy til å skifte hovedmotor før nye regler (IMO Tier III) for utslipp av NOx trådte i kraft. Dette var fartøyer med eldre motorer som de forventet ville måtte skiftes ut innen få år. Ved å skifte før reglene trådte i kraft slapp de å installere SCR-anlegg, og i verste fall omfattende ombygging for å få plass til dette.

I Norge dekker NOx-fondet deler av kostnadene som større fiskefartøyer har hatt til installasjon av utstyr for rensing av eksos. Selv om samme krav nå også gjelder for mindre fiskefartøy, har de ikke samme mulighet til å søke om støtte.

Grense ved 130 kW

Nå gjelder krav om rensing av eksos for alle fartøy som driver med næringsaktivitet når de har motorer med effekt på 130 kW eller høyere, dersom denne er installert etter 1. januar i fjor. Visse unntak gjelder, som blant annet gjorde at mange hadde frem til 31. desember i fjor på å installere ny motor uten SCR-anlegg.

Kravet til NOx rensing og avgiftsplikt til NOx fondet omfatter fartøyer med 750 kW eller mer, effekt ut på propell. Selv om nye eller eldre fartøyer nå får installert ny fremdriftsmotor med effekt fra 130 kW opp til 749 kW må installere SCR, skal de ikke betale avgift til NOx-fondet eller kunne søke om støtte. De er må derfor selv dekke alle ekstra utgifter som følger med å installere SCR.

Skal plukke kråkeboller med undervannsdrone

Ecofang AS i Tromsø har søkt om tillatelse til erverv av en 7,86 meter lang og 2,76 meter bred Quicksilver utstyrt med en 225 hestekrefter Mercury utenbordsmotor.

Selskapet skal bruke båten til fangst av kråkeboller i Troms og Finnmark. Normalt fiskes kråkeboller ved at de plukkes av dykkere. Ecofang skal imidlertid bruke en ROV – en fjernstyrt undervannsfarkost – til å plukke kråkebollene. På sin nettside kaller de fangstmetoden for en «game changer».

Det skal fiskes Drøbakkråkebolle (Grønn kråkebolle) og rød kråkebolle. Drøbakkråkebollen blir 45 – 65 millimeter stor og inneholder 12 -20 prosent rogn. Den atskillig større røde kråkebollen har en diameter på 60 til 90 millimeter og et rogninnhold på 10 til 15 prosent.

Kråkebollene skal pakkes i isoporkasser og kjøles med ispakker for eksport levende. Ifølge Ecofang har kråkebollene en markedspris på 100 til 700 kroner per kilo, avhengig av farge, smak og mengde rogn.

Utvikler marine konstruksjoner i termoplast

Personellet vårt har en god evne til å omstille seg til ulike komplekse prosjekter. I tillegg har vi mye kunnskap om mulighetene og begrensingene for råvarene vi bruker, sier Ståle Skram, daglig leder i Preplast.

Som en ledende bedrift innen bearbeiding og produksjon av produkter i termoplast, er Preplast en viktig aktør innen akvakulturnæringen, både på land og sjø. Med lang erfaring og et godt team bestående av konstruktører, sveisere og montører, som er sertifiserte etter gjeldene krav i bransjen, samt en rikholdig utstyrspark, tar de på seg de fleste oppgaver innen termoplastkonstruksjoner.

Prefabrikkering reduserer byggetid

-Som navnet tilsier så er vi kjent for prefabrikkering av rørdeler. Dette skjer i egne lokaler hvor vi har utstyret tilgjengelig innomhus. Dette gjør at vi får til også de bortimot umulige oppgavene. Rørdelene optimaliseres slik at de er godt egnet for transport på landeveien. Resultatet blir redusert total byggetid for kunden og mindre behov for at alle faggrener jobber over hverandre ute på anleggsplassen. For å få til dette er nøyaktighet i prosjektering og produksjon av stor betydning, slår Skram fast.

Pionér i bransjen

Preplast jobber til enhver tid hardt for å være langt fremme innenfor produksjon av termoplastprodukter. Med maskiner som takler det meste, deriblant en nyere bendmaskin for inntil 1200 mm rør. I tillegg har de mulighet til å foreta store uttrekk i rør med diameter opp til 1600 mm for produksjon av blant annet samlestokker. Videre har Preplast komplettert utstyrsparken og gått til innkjøp av en 1600 mm sveisemaskin for sveising av rette rør. Dette er virkelig en maskin for de største jobbene.

– Denne og andre maskiner gjør at vi kan produsere rørsystemer i store dimensjoner. Det setter oss i stand til å tilfredsstille kundenes behov, spesielt innenfor settefisk- og matfiskanlegg. Preplast jobber også tett med personer i de ulike bransjene for å utvikle optimale løsninger og produkter. For eksempel har vi utviklet oss til å kunne håndtere store uttrekk i PE-rør for produksjon av samlestokker, noe som bidrar til optimal flow i rørsystemet med redusert energibehov på pumper. Dette gir god totaløkonomi for sluttkunden, forteller Ståle Skram.

Utvikler ny merd

Preplast har jobbet hardt for å utvikle og lansere en ny Omega-merd. Denne merden er allerede godt mottatt i markedet og produksjonen går for fult. Merden får blant annet klasseledende bredde på gangbanen, skjult bunnringsoppheng og fast punkt for fuglenettstang.

Kombifartøyer krever mer utstyr

Kjell-Gunnar Hoddevik i Polarbris AS har bestilt fartøyet Polarbris ved Karstensens Skibsværft for levering i 2023. Fartøyet, som er 43,5 meter langt og 11,5 meter bredt med lugarkapasitet for 16 personer, skal primært rigges for snurrevad.

Rederiet har søkt om og fått innvilget snøkrabbetillatelse. Fartøyet blir dermed ett av de mest moderne og avanserte norske fartøy, ferdig utstyrt som nybygg, med tanke på snøkrabbefiske.

Det er ikke første gang Kjell-Gunnar Hoddevik bestiller et kombifartøy. I januar 2020 fikk rederiet Atlantic Longline AS i Ålesund overlevert kombibåten Atlantic fra verftet Tersan i Tyrkia. Atlantic Longline AS eies av Hoddevik, Jonny Årvik og Jan- Ove Langeland. Den 63-meter lange båten er en fullverdig line- og snurrevadbåt.

I Nordsjøen har en del fartøy gitt opp garnfiske på grunn av lave kvoter på torsk, og ikke minst strenge regler for bifangst. Alternativet har for noen har blitt å skifte til snurrevad og gå nordover. Snurrevad har også blitt stadig mer aktuelt i nord, siden torsk tatt med snurrevad kan leveres til levende lagring.

At nye fiskefartøy rigges for flere typer fiske, betyr også større leveranser for utstyrsleverandører og verksteder. Det gir oppdrag i form av ombygging av fartøyer, og til leverandører et nytt marked for både fiskeutstyr og dekksutstyr.